Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. november 2019, sobota
 

Zamestnanci odboru

Ing. Štefan Macášek

vedúci odboru
Telefón 041/733 5850

Ing. Helena Baumgartnerová

Telefón 041/733 5857

Ing. Miroslav Bambuch

Telefón 041/733 5865

Ing. Ľubomír Butko

Telefón 041/733 5853

Ing. Andrea Dodeková

Telefón 041/733 5851

Mgr. Katarína Papánková

Telefón 041/733 5864

Ing. Mária Chovanová

Telefón 041/733 5867

Ing. Ivan Kocúr

Telefón 041/733 5858

Dušan Kubička

Telefón 041/733 5859

Ing. Helena Majková

Telefón 041/733 5862

Miroslava Müller

Telefón 041/733 5852

Ing. Dana Sokolovská

Telefón 041/733 5866

Ing. Ján Štrajcher

Telefón 041/733 5856

Ing. Miroslav Valenčík

Telefón 041/733 5860

Ing. Alena Vojvodová

Telefón 041/733 5854

Bc. Ľubomíra Macková

Telefón 041/733 5855

JUDr. Alica Vršanská

Telefón 041/733 5863

Ing. Monika Hranicová

Telefón 041/733 5861