Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. december 2023, streda
 

Plán rozvoja okresu Rimavská Sobota 2022-2026

Legislatíva

Zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov

Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja

 

Riadiaci výbor okresu Rimavská Sobota

Štatút a rokovací poriadok Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Rimavská Sobota (PDF, 358 kB)

Zoznam členov Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Rimavská Sobota (PDF, 105 kB)

Zoznam členov Riadiaceho výboru okresu Rimavská Sobota - platné od 17.05.2023 (PDF, 104 kB)

 

Plán rozvoja okresu Rimavská Sobota

Rozhodnutie o schválení PR NRO Rimavská Sobota (PDF, 213 kB)

Plán rozvoja NRO Rimavská Sobota (PDF, 3 MB)

 

Metodika a pomocné dokumenty

Metodika poskytovania, monitorovania a hodnotenia regionálneho príspevku plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príručka pre prijímateľa regionálneho príspevku vrátane príloh – platná od 25.10.2023.

 

Zápisnice zo zasadnutia Riadiaceho výboru okresu Rimavská Sobota

Rok 2023

Zápisnica zo zasadnutia Riadiaceho výboru NRO Rim. Sobota zo dňa 01.03.2023 (PDF, 186 kB)

Prezenčná listina zo dňa 01.03.2023 (PDF, 216 kB)

Zápisnica zo zasadnutia Riadiaceho výboru NRO Rim. Sobota zo dňa 19.05.2023 (PDF, 3 MB)

 

Rok 2022

Zápisnica zo zasadnutia Riadiaceho výboru NRO Rim. Sobota zo dňa 24.06.2022 (PDF, 260 kB)

Prezenčná listina zo dňa 24.06.2022 (PDF, 145 kB)

Zápisnica zo zasadnutia Riadiaceho výboru NRO Rim. Sobota zo dňa 23.08.2022 (PDF, 70 kB)

Prezenčná listina zo dňa 23.08.2022 (PDF, 144 kB)

Zápisnica zo zasadnutia Riadiaceho výboru NRO Rim. Sobota zo dňa 18.10.2022 (PDF, 406 kB)

Zápisnica zo zasadnutia Riadiaceho výboru NRO Rim. Sobota zo dňa 25.10.2022 (PDF, 3 MB)

 

Výzvy

Rok 2023

Výzva č. 1-OÚ-RS-2023 na predkladanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku na rok 2023 (PDF, 1 MB)

  - Prílohy k výzve (ZIP, 5 MB)

  - Žiadosť a povinné prílohy k žiadosti (ZIP, 467 kB)

  - Príručka pre žiadateľa o regionálny príspevok - platná od 9.3.2023 (PDF, 1 MB)

  - Pomocné dokumenty k vypracovaniu žiadosti (ZIP, 3 MB)

  Register doručených žiadostí k výzve č. 1-OÚ-RS-2023 - zo dňa 24.04.2023 (PDF, 246 kB)

  Register doručených žiadostí k výzve č. 1-OÚ-RS-2023 - 1. aktualizácia zo dňa 09.06.2023 (PDF, 328 kB)

 

Rok 2022

1. výzva na predkladanie žiadosti o regionálny príspevok 2022 (PDF, 265 kB)

  - Prílohy k výzve (ZIP, 2 MB)

  - Prílohy k žiadosti (ZIP, 667 kB)

  Register doručených žiadostí k výzve č. 1-OÚ-RS-2022 (PDF, 299 kB)

  Register doručených žiadostí k výzve č. 1-OÚ-RS-2022 - 1. aktualizácia dňa 17.10.2022 (PDF, 300 kB)

  Register doručených žiadostí k výzve č. 1-OÚ-RS-2022 - 2. aktualizácia dňa 03.11.2022 (PDF, 94 kB)