Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. jún 2020, streda
 

Dokumenty na stiahnutie

Pozemkový a lesný odbor Náplň činnosti odboru  | Komplexné pozemkové úpravy | Jednoduché pozemkové úpravy |

Oznamy

 

Žiadosti

pdf

 Žiadosť o vyňatie lesného pozemku z plnenia funkcií lesov ( aj dočasné vyňatia ) podľa § 5 a § 7 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch (PDF, 243 kB)

pdf

 Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska podľa § 8 ods. 6 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch (PDF, 238 kB)

pdf

 Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k zmene druhu pozemku podľa § 9 ods. 3 zákona č. 220/2004 Z.z. (PDF, 245 kB)

pdf

 Žiadosť o stanovisko podľa § 10 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov k umiestneniu stavby a využívania územia v ochrannom pásme lesa (PDF, 236 kB)

pdf

 Žiadosť o zmenu druhu pozemku podľa § 11 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z.z. (PDF, 241 kB)

pdf

 Žiadosť o trvalé (dočasné) odňatie poľnohospodárskej pôde podľa § 17 ods. 1 a 6 zákona č. 220/2004 Z.z. (PDF, 249 kB)

pdf

 Žiadosť o stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde podľa § 17 ods. 2, 3 zákona č. 220/2004 Z.z. (PDF, 241 kB)

pdf

 Žiadosť o stanovisko k použitiu poľnohospodárskej pôdy (PP) na neľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok vrátane uvedenia PP do pôvodného stavu podľa § 18 ods. 2 zákona č. 220/2004 Z.z. (PDF, 242 kB)

pdf

 Žiadosť o usporiadanie nezákonného stavu na poľnohospodárskej pôde podľa § 19 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z.z. (PDF, 242 kB)

pdf

 Bilancia skrývky humusového horizontu (PDF, 193 kB)

pdf

 Žiadosť  o vyjadrenie  k uplatnenému reštitučnému nároku podľa zákona č. 229/1991 Zb. a zákona č. 503/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov (PDF, 397 kB)

pdf

 Sumárne údaje z evidencie nájomného - vzor formulára  (PDF, 237 kB)