Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. marec 2020, nedeľa
 

Podporené projekty

O Európskom fonde pre utečencov Legislatíva Výzva Podporené projekty FAQ Kontakty

Projekty podporené v rámci ROČNÉHO PROGRAMU 2013 ERF

Kód projektu

Názov projektu

Konečný príjemca

Obdobie realizácie

Schválená výška grantu

Z toho ERF

Z toho štátny rozpočet

OPERAČNÝ CIEĽ 1

SK 2013 ERF OC 1/1

Obec Rovné - pomoc žiadateľom o azyl

Obec Rovné

01.01.2014 - 31.12.2014

195 941,20 €

146 955,90 €

48 985,30 €

SK 2013 ERF OC 1/2

Lepšia kvalita života pre všetkých V.

Slovenská humanitná rada

01.01.2014 -31.12.2014

104 058,03 €

78 043,52 €

26 014,51 €

OPERAČNÝ CIEĽ 2

SK 2013 ERF OC 2/1

STEP 2

Marginal

01.04.2014 - 31.03.2015

300 908,18 €

225 681,13 €

75 227,05 €

SK 2013 ERF OC 2/2

Rafael

Slovenská katolícka charita

01.04.2014 - 31.03.2015

159 547,50 €

119 660,62 €

39 886,88 €

 

Projekty podporené v rámci ROČNÉHO PROGRAMU 2012 ERF

Kód projektu

Názov projektu

Konečný príjemca

Obdobie realizácie

Schválená výška grantu

Z toho ERF

Z toho štátny rozpočet

OPERAČNÝ CIEĽ 1

SK 2012 ERF OC 1/1

Lepšia kvalita života pre všetkých V.

Slovenská humanitná rada

01.01.2013 - 31.12.2013

99 988,25 €

74 991,18€ 

24 997,07 € 

SK 2 2012 ERF OC 1/1

Obec Rovné - pomoc žiadateľom o azyl

Obec Rovné

01.04.2013 -31.12.2013

181 822,11 €

136 366,58 € 

45 455,53 € 

OPERAČNÝ CIEĽ 2

SK 2012 ERF OC 2/1

ASAP IV. 

Slovenská humanitná rada

01.01.2013 - 31.12.2013

243 312,25 €

182 484,18 €

60 828,07 €

SK 2 2012 ERF OC 2/1

STEP 

Marginal

01.04.2013 - 31.12.2013

289 911, 74 €

217 433,80 €

72 477,94 €