Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. september 2019, nedeľa
 

Podporené projekty

 

Projekty podporené v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť

 

Kód projektu

Názov projektu

Prijímateľ

Obdobie realizácie

Schválená výška grantu

Z toho ISF

Z toho štátny rozpočet

Špecifiký cieľ SC1 Podpora spoločnej vízovej politiky 

SK 2016 ISF SC1/NC1/A2 

 

Hardvérové vybavenie národného VIS-u 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 

25.08.2016 -31.12.2020 

995 781,07 € 

746 835,80 € 

248 945,27 € 

Špecifický cieľ SC2 Hranice

SK 2015 ISF SC2/NC6/A1

Rozvoj kapacít hraničnej kontroly nákupom vrtuľníka

Letecký útvar MV SR

01.03.2016 - 31.12.2022

5 200 000,00 €

3 900 000,00 €

1 300 000,00 €

 SK 2016 ISF SC2/NC1/A2

Nákup dopravných prostriedkov pre špecializované útvary finančnej správy

 Finančné riadieľstvo Slovenskej republiky

05.08.2016 - 30.06.2020 

 625 684,67 €

469 263,50 € 

156 421,17 € 

SK 2017 ISF SC2/NC6/A2/P1

Obnova technického vybavenia pre druhú a tretiu líniu kontroly dokumentov

Kriminalistický a expertízny ústav PZ

01.05.2017-31.12.2020

399 600,00 €

299 700,00 €

99 900,00 €

SK 2017 ISF SC2/NC6/A2/P2

Výmena technických zariadení na skúmanie dokladov

ÚHCP P PZ

01.05.2017-31.12.2019

450 000,00 €

337 500,00 €

112 500,00 €

 SK 2017 ISF SC2/NC4/A1-1

Vzdelávanie príslušníkov hraničnej a cudzineckej polície v anglickom, ruskom a ukrajinskom jazyku 

 PLUS Academia SK spol. s r.o.

14.07.2017- 30.06.2021

292 513,67 € 

219 385,25 € 

73 128,42 € 

 SK 2018 ISF SC2/NC1/A1

Doplnenie a obmena technického vybavenia pre výkon hraničného dozoru na vonkajšej pozemnej hranici EÚ v SR 

 ÚHCP P PZ

 1.10.2018-30.06.2020

876 659,33 € 

 657 494,49 €

219 164,84 € 

 SK 2018 ISF SC2/NC6/A3

 Modernizácia o obmena HW národnej časti SIS II

ÚMPS P PZ 

 15.02.2019-31.12.2020

781 514,40 € 

586 135,80 € 

 195 378,60 €

Špecifický cieľ SC5 Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti

SK 2016 ISF SC5/NC2/A2/P1

Modernizácia IT systémov AFIS/EURODAC a CODIS

Kriminalistický a expertízny ústav PZ

15.04.2016 -30.09.2020

1 266 667,00 €

950 000,25 €

316 666,75 €

 SK 2016 ISF SC5/ NC1/A2

 Zvyšovanie inštitucionálnych kapacít laboratória na analýzu DNA

Kriminalistický a expertízny ústav PZ

01.06.2016 -31.12.2018

480 000,00 €

360 000,00 €

120 000,00 €

SK 2016 ISF SC5/NC2/A1

 Rekonštrukcia objektu CPaCS Trstená - Chyžne

Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru

01.07.2016 -31.12.2021

1 000 000,00 €

750 000,00 €

 250 000,00 €

SK 2016 ISF SC5/NC3/A2/P2

Zvyšovanie odbornej spôsobilosti pracovníkov Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ v oblasti forenzných vied

Kriminalistický a expertízny ústav PZ

03.10.2016 - 31.12.2020

113 047,52 €

84 785,64 €

28 261,88 €

 

SK 2016 ISF SC5/NC1/A3/P1

Zavedenie nástrojov a metód pre boj proti drogovej a farmaceutickej kriminalite

Národná protidrogová jednotka národnej kriminálnej agentúry P PZ

 

01.03.2017-29.02.2020

 

466 667,00 €

 

350 000,25 €

 

116 666,75 €

 

 

SK 2016 ISF SC5/NC3/A2/P1 

 

Vzdelávanie príslušníkov Policajného zboru v oblasti prevencie a identifikácie obchodovania s ľuďmi

Stredná odborná škola Policajného zboru Bratislava

01.04.2017-31.12.2019

155 065,46 € 

116 299,09  €

38 766,37 €

SK 2017 ISF SC5/NC1/A3/P2

 

Zavedenie aktuálnych nástrojov a metód v boji proti nedovolenému ozbrojovaniu a obchodovaniu so zbraňami

Oddelenie nelegálneho obchodovania so zbraňami národnej protizločineckej jednotky národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru

20.07.2017-31.12.2021

200 000,00 €

150 000,00 €

50 000 €

SK 2017 ISF SC5/NC2/A2/P2

Modernizácia a obmena hardvérového a technického vybavenia národnej ústredne SIRENE, INTERPOL a spoločných kontaktných pracovísk/centier policajnej a colnej spolupráce

Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru

1.10.2017 - 31.12.2020

256 861,80 €

192 646,35 €

64 215,45  €

 

SK 2017 ISF SC5/NC1/A1

 

Budovanie odborných kapacít pre boj proti počítačovej kriminalite

 

Odbor počítačovej kriminality úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru

 

 

1.1.2018 - 31.12.2021

 

1 017 973,00 €

 

763 479,75 €

 

254 493,25 €

 

SK 2017 ISF SC5/NC2/A3/P1

 

 Rozšírenie a modernizácia komunikačného kanálu Europolu SIENA na vybrané útvary Policajného zboru Slovenskej republiky

Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru

 

1.2.2018 - 31.12.2020

 

 2 899 986,08 €

 2 174 989,56 €

724 996,52 €

 

SK 2017 ISF SC5/NC4/A1/P1

 

 Špeciálne výsluchové miestnosti pre detské obete a ďalšie obzvlášť zraniteľné obete trestných činov

Odbor vyšetrovania úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru

 

1.2.2018 - 31.12.2021

 

670 000,00 €

 502 500,00 €

167 500,00 €

 SK 2018 ISF SC5/NC2/A4

 Budovanie procesu zberu údajov o PNR

 Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru

    5.6.2018 -    31.12.2021

 

1 857 046,17 €

 

1 392 784,62 €

 

464 261,55 €

 SK 2018 ISF SC5/NC2/A5/P1

 Modernizácia IT systému EVIDENCE

Kriminalistický a expertízny ústav PZ

 

3.12.2018-31.12.2020

580 000,00€ 

435 000,00 € 

145 000,00 € 

 SK 2019 ISF SC5/NC1/A2/P2

Zavedenie metódy predikcie fenotypových vlastností DNA pre účely trestného konania a rozšírenie automatizácie procesov genetickej analýzy na všetky pracoviská ústavu

Kriminalistický a expertízny ústav PZ

 

02.05.2019-31.10.2021

1 700 000,00 € 

1 275 000,00 € 

425 000,00 € 

 SK 2019 ISF SC5/NC1/A3/P3

 Modernizácia technickej podpory na zefektívnenie boja proti trestnej činnosti

 Úrad zvláštnych policajných činností P PZ

 

02.05.2019-31.12.2021

 639 695,00 €

479 771,25 € 

159 923,75 € 

SK 2019 ISF SC5/NC4/A1/P2

Boj proti obchodovaniu s ľuďmi a aplikácia nástrojov na jeho predchádzanie

Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru

 02.09.2019-31.12.2021

287 580,00 €

215 685,00 €

71 895,00 €

SK 2019 ISF SC5/NC1/A2/P3

MIKRODAK

Kriminalistický a expertízny ústav PZ

02.09.2019-31.12.2021

823 000,00 €

617 250,00 €

205 750,00 €

SK 2019 ISF SC5/NC1/A3/P4

CHEMIBAL

Kriminalistický a expertízny ústav PZ

02.09.2019-31.12.2021

1 255 000,00 €

941 250,00 €

313 750,00 €

 Špecifický cieľ SC6 Riziká a krízy

SK 2016 ISF SC6/NC2/A2/P1

Modernizácia IT systému BDC 

Kriminalistický a expertízny ústav PZ

15.04.2016 - 28.02.2020

266 643,00 €

199 982,25 €

66 660,75 €

SK 2017 ISF SC6/NC2-NC3/A2/P1

Posilnenie kapacít boja s nelegálnym nakladaním s CBRN materiálmi v SR

Odbor odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru

1.10.2017 - 28.02.2021

366 185,00 €

274 638,75 €

91 546,25  €

SK 2019 ISF SC6/NC7/A2 

Zavedenie nových technológií do výkonu činnosti pyrotechnikov MV SR 

 Kriminalistický a expertízny ústav PZ

 02.05.2019-31.12.2021

 2 400 000,00€

1 800 000,00€ 

600 000,00€