Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. september 2020, streda
 

Podporené projekty

Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí

Projekty podporené v rámci  Fondu pre azyl, migráciu a integráciu

Kód projektu

Názov projektu

 Prijímateľ

Obdobie realizácie

Schválená výška grantu

Z toho AMIF

Z toho štátny rozpočet

Špecifický cieľ SC1 AZYL

SK 2018 AMIF SC1.1 

Budovanie kapacít v oblasti azylu 

 Migračný úrad MV SR

01.01.2019-31.12.2020 

41 553,08 € 

 31 164,81 €

10 388,27 € 

SK 2016 AMIF SC1.1/2

 Právna poradňa pre azyl

Liga za ľudské práva

04.11.2016 - 31.12.2019

300 000,00 €

225 000,00 €

75 000,00 €

SK 2016 AMIF SC1.2/1

Efektívne služby žiadateľom o azyl v SR II 

Slovenská humanitná rada

 01.01.2017 -31.12.2019 

1 008 400,00 €

756 300,00 €

252 100,00 €

SK 2019 AMIF SC1.1/1

Efektívne služby žiadateľom o azyl v SR III

Slovenská humanitná rada

01.01.2020-31.12.2021

1 189 773,62 €

892 330,21 €

297 443,41 €

 

Špecifický cieľ SC2 INTEGRÁCIA

SK 2016 AMIF SC2.1/1

 STEP 3

o.z. Marginal

01.12.2016 - 31.12.2019

1 167 999,55 €

875 999,66 €

291 999,89 €

SK 2016 AMIF SC2.1/3

Migračné informačné centrum IOM na podporu integrácie cudzincov na Slovensku (Fáza IX)

IOM

  

 01.01.2017 -31.12.2019

1 003 309,03 €

752 481,77 €

250 827,26 €

SK 2017 AMIF SC2.1/2

KapaCITY – podpora integrácie migrantov na lokálnej úrovni

Liga za ľudské práva

 

01.01.2018 - 31.12.2020

652 919,10 €

489 689,32 €

163 229,78 €

SK 2018 AMIF SC2.1

Tvorba odporúčaných a štandardných postupov pre výkon prevencie a včasnej intervencie v súvislosti s migráciou štátnych príslušníkov tretích krajín

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

 

 

 11.07.2018 - 31.12.2020

499 331,80 €

374 498,85 €

124 832,95 €

SK 2019 AMIF SC2.1/1

Rifugio

Slovenská humanitná rada

01.01.2020-31.12.2021

935 999,99 €

701 999,99 €

234 000,00 €

SK 2019 AMIF SC2.1/2

Migračné informačné centrum IOM na podporu integrácie cudzincov na Slovensku (fáza X)

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)

01.01.2020-31.12.2021

1 002 314,62 €

751 735,96 €

250 578,66 €

SK 2019 AMIF SC2.2/1

Výskum integrácie cudzincov - bariéry, nástroje, postoje

Centrum pre výskum etnicity a kultúry

01.01.2020-31.12.2021

223 397,05 €

167 547,78 €

55 849,27 €

 

Špecifický cieľ SC3 NÁVRATY

SK 2016 AMIF SC3.1/1

 Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu

IOM

01.01.2017 - 31.12.2019

828 900,00 €

621 675,00 €

207 225,00 €

SK 2016 AMIF SC3.1/2

KOMPAS II

Slovenská humanitná rada

 01.12.2016 - 31.12.2019


345 400,00 €

259 050,00 €

86 350,00 €

 SK 2016 AMIF SC3.2

 Nútený návrat - AMIF II

 ÚHCP P PZ

01.01.2017 - 31.12.2019 

628 230,00 € 

471 172,50 € 

157 057,50 € 

 SK 2017 AMIF SC3.1

Budovanie kapacít v oblasti návratov II. 

 ÚHCP P PZ

01.05.2017-28.02.2019 

 80 000,00 €

 60 000,00 €

20 000,00 € 

SK 2019 AMIF SC3.1 

 Budovanie kapacít v oblasti návratov III.

ÚHCP P PZ 

 05.07.2019-30.06.2021

130 000,00 € 

97 500,00 € 

32 500,00 € 

SK 2019 AMIF SC3.3/1

KOMPAS III

Slovenská humanitná rada

01.01.2020-31.12.2021

466 989,56 €

350 242,17 €

116 747,39 €

SK 2019 AMIF 3.3/2

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu

Medzinárodná organizácia pre migráciu

01.01.2020-31.12.2021

682 570,67 €

511 928,00 €

170 642,67 €

SK 2019 AMIF SC3.4

Nútený návrat - AMIF III

ÚHCP P PZ

01.01.2020-31.12.2021

470 666,67 €

353 000,00 €

117 666,67 €