Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. júl 2020, nedeľa
 

Poľská republika

 1. Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Poľskej republiky o bezvízovom styku (Český Těšín, 19. mája 1991)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 322/1991
  - nadobudnutie platnosti: 27. mája 1991
 2. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o odovzdávaní a prijímaní osôb na spoločnej štátnej hranici (Bratislava, 8. júla 1993)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 75/1994
  - nadobudnutie platnosti: 12. novembra 1993
 3. Vykonávací protokol uzatvorený medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Poľskej republiky na vykonávanie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o odovzdávaní a prijímaní osôb na spoločnej štátnej hranici (Bratislava, 30. augusta 1993)
  - nadobudnutie platnosti: 12. novembra 1993
 4. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o cezhraničnej spolupráci (Varšava, 18. augusta 1994)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 44/1995
  - nadobudnutie platnosti: 19. januára 1995
 5. Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o spoločnej štátnej hranici (Varšava 6. júla 1995)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 69/1996
  - nadobudnutie platnosti: 16. februára 1996
 6. Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o právnych vzťahoch a spolupráci na spoločnej štátnej hranici (Varšava, 6. júla 1995)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 374/2000
  - nadobudnutie platnosti: 16. februára 1996
 7. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných priechodov (Trstená, 1. júla 1999)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 67/2003
  - nadobudnutie platnosti: 10. júla 2000
 8. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci pri katastrofách, živelných pohromách a iných závažných nehodách (Bratislava, 24. januára 2000)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 739/2002
  - nadobudnutie platnosti: 14. novembra 2002
 9. Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o uľahčení hraničného vybavovania v cestnej a železničnej doprave (Stará Ľubovňa, 29. júla 2002)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 693/2004
  - nadobudnutie platnosti: 19. apríla 2004
 10. Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o spolupráci v boji proti trestnej činnosti a spolupráci na prihraničných územiach (Varšava, 23. marca 2004)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 638/2006
  - nadobudnutie platnosti: 18. decembra 2006
 11. Vykonávacia dohoda medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Hlavným veliteľom Hraničnej stráže Poľskej republiky, Hlavným veliteľom Polície Poľskej republiky o spoločných hliadkach (Varšava, 31. júla 2009)
  - nadobudnutie platnosti: 14. augusta 2009
 12. Vykonávacia dohoda medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Minsterstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Poľskej republiky, Hlavným veliteľom Hraničnej stráže Poľskej republiky, Hlavným veliteľom Polície Poľskej republiky o zriadení a zásadách centier policajnej a colnej spolupráce (Varšava, 31. júla 2009)
  -  nadobudnutie platnosti: 14. augusta 2009
 13. Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o spolupráci v boji proti trestnej činnosti a spolupráci na prihraničných územiach (Bratislava, 12. mája 2010)
  -
  uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 240/2011
  - nadobudnutie platnosti: 31. júla 2011