Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2020, pondelok
 

Portugalská republika

  1. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Portugalskej republiky o zrušení vízovej povinnosti (Lisabon, 7. apríla 1999)
    - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 133/2000
    - nadobudnutie platnosti: 9. decembra 1999