Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. marec 2023, piatok
 

Posilnenie postavenia mladých Rómov

Vzdelávací program pre mladých rómskych lídrov a líderky

Na základe skúseností z tréningov mladých rómskych lídrov z minulých rokov a z akreditovaného školenia lektorov pre prácu s mládežou z marginalizovaných skupín sme zistili, že je potrebný dlhodobý vzdelávací program, v rámci ktorého vyškolíme a pripravíme vybraných mladých Rómov a Rómky za aktívnych vedúcich mládeže, ale tiež ich vybavíme skúsenosťami v oblasti tvorby politík, advokačných aktivít, komunikačných zručností a politických kompetencií. Na získanie všetkých týchto schopností nestačí absolvovať školenie, preto vytvoríme dlhodobý vzdelávací program, do ktorého zahrnieme teoretickú prípravu, školenia a praktické skúsenosti pre účastníkov. V programe budeme mať 20 mladých Rómov a Rómok. Budú tiež aktívnou podporou pri všetkých ostatných činnostiach projektu; do väčšiny z nich ich zapojíme.

 

Jobshadowing pre mladých rómskych lídrov a líderky 

Jobshadowing pre 20 mladých rómskych lídrov a líderky, ktorí sa zúčastnia vzdelávacieho programu opísaného hore. Jobshadowing bude v kancelárii splnomocnenkyne a každý z účastníkov absolvuje tiež niekoľko stáží v iných štátnych inštitúciách (podľa ich výberu): Ministerstvo vnútra, Ministerstvo práce spciálnych vecí a rodiny, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu , Ministerstvo spravodlivosti, Ministerstvo obrany, Ministerstvo kultúry, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí, Národná rada Slovenskej republiky, Kancelária prezidenta, Kancelária ombudsmana pre ľudské práva a pod. V každej inštitúcii bude pre účastníkov mentor, ktorý im bude pomáhať s procesom učenia sa. Naša kancelária bude koordinovať všetky navrhované miesta pre Jobshadowing.

 

Participatívne aktivity mladých rómskych lídrov a líderky

Počas vzdelávacieho programu budú mať účastníci úlohu vytvoriť, naplánovať, realizovať a vyhodnotiť participatívne aktivity s mladými Rómami a Rómkami s cieľom podporiť ich účasť na verejnom živote a na živote komunity. Spoločne zorganizujú 10 malých „projektov“.

eu emblem

Tieto aktivity sú financované z programu Európskej únie - Práva, rovnosť a občianstvo (2014 - 2020). These activities are funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020).