Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. júl 2020, nedeľa
 

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

NOVÉ:

I N F O R M Á C I A  pre verejnosť  -  TRINITIS. (PDF, 378 kB)


I N F O R M Á C I A  pre verejnosť  -  NOVA. (PDF, 130 kB)

 

I N F O R M Á C I A  pre verejnosť NOVA. (PDF, 161 kB)


 


Informácie z procesu posudzovania vplyvov navrhovaných činností  (EIA) a strategických dokumentov (SEA) na životné prostredie  podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú zverejnené v Informačnom systéme Posudzovanie vplyvov na životné prostredie  na adrese:

http://enviroportal.sk/sk/eia

Správne konania