Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. január 2020, streda
 

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie - EIA/SEA

Zamestnanci  |  Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Správne konania  |  Posudzovanie vplyvov na životné prostrenie - EIA/SEA

Informácia pre verejnosť:

  • Správa o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán obce Istebné" - informácia pre verejnosť - zverejnené 13. 01. 2020. Viac (PDF, 142 kB)
  • Rozhodnutie zo zisťovacieho konania SEA:"Územný plán obece Bziny - Zmeny a doplnky č. 1" - zverejnené dňa 12. 12. 2019. Viac (PDF, 573 kB)
  • Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Bziny - Zmeny a doplnky č. 1" - Informácia pre verejnosť - zverejnené dňa 08. 11. 2019. Viac (PDF, 148 kB)
  • Rozhodnutie zo zisťovacieho konania SEA:“ Územný plán obce Párnica - Zmeny a doplnky č. 2“ – zverejnené dňa 14. 10. 2019. Viac (PDF, 596 kB)
  • Rozhodnutie zo zisťovacieho konania SEA:“ Územný plán obce Pucov - Zmeny a doplnky č.1“ – zverejnené dňa 09. 10. 2019. Viac (PDF, 553 kB)