Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2019, pondelok
 

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie - EIA/SEA

Zamestnanci  |  Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Správne konania  |  Posudzovanie vplyvov na životné prostrenie - EIA/SEA

Informácia pre verejnosť:

 • Rozhodnutie zo zisťovacieho konania SEA:“ Územný plán obce Párnica - Zmeny a doplnky č. 2“ – zverejnené dňa 14. 10. 2019. Viac (PDF, 596 kB)
 • Rozhodnutie zo zisťovacieho konania SEA:“ Územný plán obce Pucov - Zmeny a doplnky č.1“ – zverejnené dňa 09. 10. 2019. Viac (PDF, 553 kB)
 • Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán obce Párnica - Zmeny a doplnky č. 2 - Informácia pre verejnosť - zverejnené dňa 10. 09. 2019. Viac (PDF, 147 kB)
 • Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán obce Pucov - Zmeny a doplnky č. 1 - Informácia pre verejnosť - zverejnené dňa 06. 09. 2019. Viac (PDF, 147 kB)
 • Rozhodnutie zo zisťovacieho konania SEA: "Územný plán obce Medzibrodie nad Oravou - Zmeny a doplnky č. 2" - zverejnené dňa 21. 08. 2019. Viac (PDF, 530 kB)
 • Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán obce Medzibrodie nad Oravou - Zmeny a doplnky č. 2“ -  Informácia pre verejnosť - zverejnené dňa 17.07.2019. Viac (PDF, 147 kB)
 • Rozhodnutie zo zisťovacieho konania SEA: "Územný plán mesta Dolný Kubín - Zmeny a doplnky č.6" - zverejnené dňa 11. 04. 2019. Viac (PDF, 589 kB)
 • Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán mesta Dolný Kubín - Zmeny a doplnky č. 6 - Informácie pre verejnosť - zverejnené dňa 06. 03. 2019. Viac (PDF, 147 kB)
 • Správa o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán obce Žaškov" - informácia pre verejnosť - zverejnené 29. 10. 2018. Viac (PDF, 142 kB)
 • Rozhodnutie zo zisťovacieho konania SEA: "Územný plán obce Veličná - Zmeny a doplnky č. 1" - zverejnené dňa 09. 10. 2018. Viac (PDF, 568 kB)
 • Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Veličná - Zmeny a doplnky č. 1" - informácia pre verejnosť - zverejnené dňa 07. 09. 2018. Viac (PDF, 147 kB)