Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. jún 2023, štvrtok
 

Potvrdenie doby zamestnania


Potvrdenia

Vyhľadanie dokumentuPotvrdenie doby zamestnania/Confirmation of a Period of Employment

Potvrdenie o dobe zamestnanie vydáva zamestnancovi na účel priznania starobného dôchodku spravidla zamestnávateľ, resp. právny nástupca zamestnávateľa na základe mzdového listu, resp. osobného spisu zamestnanca. Mzdové listy a osobné spisy ako spravidla záznamy bez trvalej dokumentárnej hodnoty štátne archívy nepreberajú. Mzdové listy a osobné spisy majú totiž význam pre príslušného jednotlivca, nie pre dejiny Slovenska a Slovákov, aby mohli byť považované za archívne dokumenty podľa § 2 ods. 2 zákona č. 395/2002 Z. z.

Slovenský národný archív vydáva pre žiadateľov potvrdenie doby zamestnania za niektoré ústredné orgány verejnej moci na území Slovenska do roku 1960 a orgány a inštitúcie Komunistickej strany Slovenska do roku 1990 (Poz. nižšie zoznam Pôvodcovia s osobnými spismi a mzdovými listami zamestnancov uloženými v SNA). Od týchto pôvodcov, spravidla po ich zrušení, boli totiž v minulosti prevzaté do neskoršieho Slovenského národného archívu aj osobné spisy a/alebo mzdové listy ich zamestnancov.

Ostatných žiadateľov o potvrdenie o dobe zamestnania Slovenský národný archív odporúča podľa evidencie pôvodcov a registratúr na príslušné miesto uloženia registratúry podľa § 24b ods. 4 písm. d) zákona č. 395/2002 Z. z., kde by mali byť uložené registratúrne záznamy hľadaného zamestnávateľa, ako boli tieto miesta uloženia oznámené archívu podľa § 16 ods. 2 písm. m) a o) bod 2 zákona č. 395/2002 Z. z.

Potvrdenia vydané na účely dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia sú podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. oslobodené od správnych poplatkov.

Vyplnené tlačivo žiadosti o potvrdenie doby zamestnania (DOCX, 47 kB) treba podať na adresu archívu (Drotárska cesta 42, P. O. Box 115, 845 05 Bratislava 45; TA.13G4@S3A.1GUQLS@).

Žiadosti archív vybavuje spravidla v lehote 30 dní v závislosti od náročnosti žiadosti. Neúplné uvedenie údajov môže viesť k predĺženiu lehoty vybavovania.Pôvodcovia s osobnými spismi a mzdovými listami zamestnancov uloženými v SNA

Názov pôvodcu

Osobné spisyMzdové listyIné
a) Ústredné orgány verejnej moci a i. do roku 1960      
Povereníctvo dopravy x x

Povereníctvo financií x x

Povereníctvo informácií a osvety/Povereníctvo kultúry x x

Povereníctvo lesov a drevárskeho priemyslu x x

Povereníctvo ľahkého priemyslu x x

Povereníctvo miestneho hospodárstva x x

Povereníctvo obchodu x x

Povereníctvo potravinárskeho priemyslu x x

Povereníctvo priemyslu x x

vysvedčenia a výučné listy baníkov

Povereníctvo priemyslu a obchodu x x

Povereníctvo socialnej starostlivosti x x

Povereníctvo pôdohospodárstva x x

Povereníctvo spotrebného priemyslu x x

Povereníctvo stavebníctva x (cestári) x (cestári)

Povereníctvo školstva x x

Povereníctvo štátnej kontroly x

Povereníctvo vnútra x x

Povereníctvo zdravotníctva x

Slovenská národná rada x

Slovenská publikačná správa x

Slovenský plánovací úrad x

Slovenský štatistický úrad x

x

Správa tlačového dozoru x

Československé stavebné závody, n. p. x x

Štátny plánovací a štatistický úrad x

Ústredné riaditeľstvo štátnych lesov a majetkov x x

Výskumný ústav miestneho hospodárstva x

b) Orgány Komunistickej strany Slovenska do roku 1990      
Ústredný výbor Komunistickej strany Slovenska (ÚV KSS) x x

Stranícky podnik služieb ÚV KSS x x

Ústav marxizmu leninizmu ÚV KSS x x

Ústav sociálnych a politických teórií x

Múzeum V. I. Lenina x x

Fakulta Vysokej školy politickej x x

Ústredná stranícka škola

x


Poznámka: Informácie o dobe zamestnania v rokoch 1960 – 1968 je možné získať na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

 

Dôležité odkazy

Otváracie hodiny:

pondelok – štvrtok

8.00 – 15.00 hod.


Telefón  02/37 29 82 51

E-mail

 TA.13G4@S3A.1GUQLS@

Dôležité oznamy