Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
JPÚ Čereš Chľaba - zverejnenie RPS (zverejnené 17.6.2016) (32,5 kB) pdf
JPÚ Vinice Pavlová - zverejnenie návrhu VZFU (zverejnené 3.8.2016) (32,1 kB) pdf
JPÚ Vinice Pavlová - schválenie RPS (zverejnené 3.82016) (41,5 kB) pdf
JPÚ Čereš Chľaba - schválenie RPS (zverejnené 19.8.2016) (38,3 kB) pdf
JPÚ Vinive Pavlová - schválenie VZFÚ (zverejnené 5.10.2016) (47,8 kB) pdf
JPÚ Vinice Pavlová - zverejnenie ZUNP (zverejnené 10.10.2016) (1,6 MB) pdf
JPÚ Salka - povolenie (zverejnené 07.11.2016) (965,3 kB) pdf
JPÚ Vinice Pavlová - oznámenie o platnosti ZUNP (zverejnené 8.11.2016) (1,5 MB) pdf
JPÚ Vinice Pavlová - zverejnenie rozdeľovacieho plánu (zverejnené 9.5.2017) (205,2 kB) pdf
Rozhodnutie o zmene obvodu pozemkových úprav v k.ú. Salka (zverejnené 9.5.2017) (130,1 kB) pdf
Zverejnenie registra pôvodného stavu v lokalite skládka TKO a cintorín k.ú. Šurany (zverejnené 9.5.2017) (82,9 kB) pdf
Zverejnenie registra pôvodného stavu v lokalite Sládkovičova ul. v k.ú. Šurany (zverejnené 9.5.2017) (82,6 kB) pdf
JPÚ Šurany - TKO, cintorín - schválenie RPS (zverejnené:27.7.2017) (87,1 kB) pdf
JPÚ Šurany - Sládkovičova ul. - schválenie RPS(zverejnené: 27.7.2017) (87,4 kB) pdf
JPÚ Vinice Pavlová - schválenie rozdeľovacieho plánu (zverejnené:8.8.2017) (90,1 kB) pdf
JPÚ Vinice Pavlová - nariadenie vykonania, verejná vyhláška (zverejnené: 13.9.2017) (566,2 kB) pdf
Vzor žiadosti o rozhodnutie podľa § 12b zákona č. 504/2003 Z.z.. (zverejnené: 20.12.2017) (63,3 kB) pdf
Informácie k § 12b zákona č. 504/2003 Z.z.. (zverejnené: 20.12.2017) (1,1 MB) pdf
JPÚ Horné pole Kmeťovo – nariadenie prípravného konania, verejná vyhláška (zverejnené: 20.10.2017) (230,9 kB) pdf
JPÚ Vinice Pavlová – schválenie vykonania projektu, verejná vyhláška (zverejnené: 10.11.2017) (103,5 kB) pdf
JPÚ Svätuša skleníky - informácia pre vlastníkov (zverejnené: 13.4.2018) (776,5 kB) pdf
JPÚ Horné pole Kmeťovo – schválenie registra pôvodného stavu (zverejnené: 15.5.2018) (88,4 kB) pdf
JPÚ Horné pole Kmeťovo – zverejnenie VZFÚ, (zverejnené: 15.5.2018) (84,0 kB) pdf