Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 

pozemkove upravy - Dubravy

Základné údaje

Katastrálne územie

Dúbravy

Názov projektu

PPÚ Dúbravy

Výmera katastrálneho územia

1955 ha

Výmera obvodu projektu PÚ

1488 ha

Zhotoviteľ PÚ

GEODÉZIA Žilina a.s., Hollého 7, 010 50 Žilina

Vedúci projektu

Ing. Emília Bahýľová

Dátum začatia

23.02.2005

Dátum ukončenia

 

Evidenčná karta

Monitorovacia správa

Časový harmonogram

Popis etáp, ucelených častí projektu pozemkových úprav

Termín ukončenia

Práce v bodovom poli

31.05.2005

Vytýčenie, zameranie a trvalé označenie hranice obvodu

30.11.2005

Účelové mapovanie polohopisu I. blok

31.09.2006

Vyhľadávanie sietí

31.03.2007

Účelové mapovanie polohopisu III. blok

31.03.2007

Účelové mapovanie polohopisu II. blok

30.09.2007

Účelové mapovanie výškopisu

30.04.2009

Ocenenie pozemkov

30.04.2009

Register pôvodného stavu

31.10.2009

Miestny územný systém ekologickej stability v obvode projektu pozemkových úprav

31.08.2010

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav

30.09.2011

Zosúladenie návrhov MÚSES a VZFU územia v obvode projektu pozemkových úprav

31.03.2012

Zásady pre umiestnenie nových pozemkov

31.08.2012

Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v náväznosti na MÚSES v obvode pozemkových úprav

31.08.2012

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a zrovnávacie zostavenie

30.09.2013

Vykonanie projektu PÚ

30.09.2014

Rozdeľovací plán vo forme GP alebo OKO novým mapovaním

31.03.2015

Dokumenty na stiahnutie:

1. Nariadenie pozemkových úprav v k. ú. Dúbravy.pdf (PDF, 93 kB)   pdf, 92 kB, zverejnené dňa 2.3.2016
2. Oznámenie o zverejnení úvodných podkladov k PPÚ v k. ú. Dúbravy - RPS.pdf (PDF, 84 kB)   pdf, 83 kB, zverejnené dňa 2.3.2016
3. Schválenie registra pôvodného stavu k PPÚ v k. ú. Dúbravy.pdf (PDF, 75 kB)   pdf, 74 kB, zverejnené dňa 2.3.2016 
4. Oznámenie o zverejnení úvodných podkladov PPÚ v k. ú. Dúbravy.pdf (PDF, 66 kB)   pdf, 66 kB, zverejnené dňa 2.3.2016 
5.1. Oznámenie o zverejnení zásad pre umiestnenie nových pozemkov PPÚ k.ú. Dúbravy.pdf (PDF, 68 kB)   pdf, 67 kB, zverejnené dňa 2.3.2016 
5.2. Zásady pre umiestnenie nových pozemkov PPÚ k.ú. Dúbravy.pdf (PDF, 140 kB)    pdf, 139 kB, zverejnené dňa 2.3.2016 
5.3. Protokol o vyhodnotení zásad pre umiestnenie nových pozemkov v PPÚ k.ú. Dúbravy.pdf (PDF, 82 kB)   pdf, 82 kB, zverejnené dňa 2.3.2016 
6. Oznámenie o zverejnení projektu pozemkových úprav.pdf (PDF, 141 kB)   pdf, 161 kB, zverejnené dňa 2.3.2016 
6.1 Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav.pdf (PDF, 202 kB)   pdf, 201 kB, zverejnené dňa 2.3.2016
7. Nariadenie vykonania PPÚ Dúbravy.pdf (PDF, 196 kB)   pdf, 195 kB, zverejnené dňa 2.3.2016
7.1 Plán prechodu Dúbravy.pdf (PDF, 1 MB)    pdf, 1303 kB, zverejnené dňa 2.3.2016
8. Schvalenie vykonania projektu PPÚ Dúbravy.pdf (PDF, 1 MB)   pdf, 1433kB, zverejnené dňa 2.3.2016
Evidenčná karta PPÚ Dúbravy.pdf (PDF, 91 kB)    pdf, 90 kB, zverejnené dňa 2.3.2016