Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 

pozemkove upravy - Hontianske Tesare

Základné údaje

Katastrálne územie

Hontianske Tesáre

Názov projektu

PPÚ Hontianske Tesáre

Výmera katastrálneho územia

1354 ha

Výmera obvodu projektu PÚ

919 ha

Zhotoviteľ PÚ

Meračská kancelária – Šrámka, Študentská 30, 960 01 Zvolen

Vedúci projektu

Ing. Martina Krajčiová

Dátum začatia

04.04.2006

Dátum ukončenia

 

Evidenčná karta  

Monitorovacia správa

Časový harmonogram

Popis etáp, ucelených častí projektu pozemkových úprav

Termín ukončenia

Práce v bodovom poli

31.08.2006

Vytýčenie, zameranie a trvalé označenie hranice obvodu

31.11.2006

Účelové mapovanie polohopisu

31.10.2007

Účelové mapovanie výškopisu

30.06.2009

Ocenenie pozemkov

30.06.2009

Register pôvodného stavu

30.05.2010

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav

30.09.2010

Miestny územný systém ekologickej stability v obvode projektu pozemkových úprav

31.05.2011

Zásady pre umiestnenie nových pozemkov

31.05.2012

Aktualizácia RPS

31.05.2012

Aktualizácia obvodu PPÚ

31.05.2012

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu

30.09.2012

Aktualizácia RPS

30.09.2012

Aktualizácia obvodu PPÚ

30.09.2012

Zrovnávacie zostavenie

30.09.2012

Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní

31.08.2013

Podrobné vytýčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov

31.08.2013

Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním

31.05.2014

Dokumenty na stiahnutie:

1. Nariadenie pozemkových úprav v k. ú. Hontianske Tesáre.pdf (PDF, 106 kB)   zverejnené 17.2.2016

13. Schválenie PPÚ Hontianske Tesáre (PDF, 2 MB)   zverejnené 13.1.2017

14. Schválenie vykonania PPÚ Hontianske Tesáre (PDF, 3 MB)   zverejnené 13.1.2017

2. Monitoring PPÚ k.ú. Hontianske Tesáre.pdf (PDF, 2 MB)   zverejnené 17.2.2016

3.1. Fotodokumentácia - Účelové mapovanie výškopisu.jpg (JPG, 2 MB)    zverejnené 17.2.2016

3.2. Fotodokumentácia - Účelové mapovanie výškopisu.jpg (JPG, 2 MB)   zverejnené 17.2.2016

4. Oznámenie o zverejnení úvodných podkladov vypracovaných k PPÚ k.ú. Hontianske Tesáre.pdf (PDF, 85 kB)   zverejnené 17.2.2016

5.1. Fotodokumentácia - register pôvodného stavu.jpg (JPG, 947 kB)    zverejnené 17.2.2016

5.2. Fotodokumentácia - register pôvodného stavu.jpg (JPG, 881 kB)    zverejnené 17.2.2016

6. Schválenie registra pôvodného stavu PPÚ k.ú. Hotianske Tesáre.pdf (PDF, 97 kB)    zverejnené 17.2.2016

7. Oznámenie o zverejnení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia PPÚ k.ú. Hontianske Tesáre.pdf (PDF, 78 kB)    zverejnené 17.2.2016

8. Schválenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia PPÚ k.ú. Hontianske Tesáre.pdf (PDF, 127 kB)   zverejnené 17.2.2016

9. Oznámenie o zverejnení zásad pre umiestnenie nových pozemkov PPÚ k.ú. Hontianske Tesáre.pdf (PDF, 78 kB)   zverejnené 17.2.2016

10. Zásady pre umiestnenie nových pozemkov PPÚ k.ú. Hontianske Tesáre.pdf (PDF, 187 kB)    zverejnené 17.2.2016

11. Protokol z vyhodnotenia zásad pre umiestnenie nových pozemkov PPÚ k.ú. Hontianske Tesáre.pdf (PDF, 3 MB)    zverejnené 17.2.2016

12. Oznámenie o zverejnení projektu pozemkových úprav v k.ú. Hontianske Tesáre.pdf (PDF, 1 MB)    zverejnené 17.2.2016

Evidenčná karta PPÚ k.ú. Hontianske Tesáre.pdf (PDF, 90 kB)   zverejnené 17.2.2016