Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 

pozemkove upravy - Ostra Luka

Základné údaje

Katastrálne územie

Ostrá Lúka

Názov projektu

PPÚ Ostrá Lúka

Výmera katastrálneho územia

2026 ha

Výmera obvodu projektu PÚ

1950 ha

Zhotoviteľ PÚ

Geodetická kancelária URBAN-LAUKO, spol. s r.o., Nám. Šoltésovej 14, 934 01 Levice

Vedúci projektu

Angela Beňová

Dátum začatia

15.04.2009

Dátum ukončenia

 

Evidenčná karta

Monitorovacia správa

 

Časový harmonogram

Popis etáp, ucelených častí projektu pozemkových úprav

Termín ukončenia

Práce v bodovom poli

31.10.2009

Vytýčenie, zameranie a trvalé označenie hranice obvodu

31.10.2009

Účelové mapovanie polohopisu

30.04.2011

Účelové mapovanie výškopisu

30.04.2011

Ocenenie pozemkov

30.05.2012

Register pôvodného stavu

30.05.2012

Miestny územný systém ekologickej stability v obvode projektu pozemkových úprav

31.10.2012

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav

31.10.2012

Zásady pre umiestnenie nových pozemkov

30.04.2013

Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v náväznosti na MÚSES v obvode pozemkových úprav

30.09.2013

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu

31.05.2014

Zrovnávacie zostavenie

31.05.2014

Vykonanie projektu PÚ

31.03.2015

Aktualizácia RPS a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu

31.03.2016

Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu

31.03.2016

 
 
Dokumenty na stiahnutie:
 
1.1.  Nariadenie-pozemkovych-uprav-ku-OstraLuka (PDF, 107 kB)    pdf, 106 kB, zverejnené 11.8.2015
1.2.  Obvod-PPU-OstraLuka (PDF, 909 kB)   pdf, 909 kB, zverejnené 11.8.2015
1.3.  Evidencna-karta-OstraLuka (PDF, 88 kB)   pdf, 87 kB, zverejnené 11.8.2015
1.4.  MonitoringOstraLuka (PDF, 4 MB)   pdf, 3882 kB, zverejnené 11.8.2015
1.5.1.  Foto-OstraLuka1 (JPG, 8 MB)   jpg, 7664 kB, zverejnené 11.8.2015
1.5.2.  Foto-OstraLuka2 (JPG, 6 MB)   jpg, 6222 kB, zverejnené 11.8.2015
1.5.3.  Foto-OstraLuka3 (JPG, 7 MB)   jpg, 6976 kB, zverejnené 11.8.2015
2.1.  Zverejnenie-registra-povodneho-stavu-PPU-OstraLuka (PDF, 66 kB)   pdf, 65 kB, zverejnené 11.8.2015
2.2.  Schvalenie-registra-povodneho-stavu-PPU-OstraLuka (PDF, 4 MB)   pdf, 3573 kB, zverejnené 11.8.2015
3.1.  Oznamenie-zverejneni-VZFUU-PPU-OstraLuka (PDF, 67 kB)   pdf, 66 kB, zverejnené 11.8.2015
3.2.  Fotodokumentacia-VZFUU-PPU-OstraLuka (PDF, 3 MB)   pdf, 2783 kB, zverejnené 11.8.2015
3.3.  Schvalenie-VZFUU-PPU-OstraLuka (PDF, 5 MB)   pdf, 4861 kB, zverejnené 11.8.2015
4.1.  Zverejnenie-ZUNP-PPU-OstraLuka (PDF, 1 MB)   pdf, 1119 kB, zverejnené 11.8.2015
4.2.  Text-ZUNP-PPU-OstraLuka (PDF, 7 MB)   pdf, 6594 kB, zverejnené 11.8.2015
4.3.  Protokol-ZUNP-PPU-OstraLuka (PDF, 3 MB)   pdf, 2623 kB, zverejnené 11.8.2015
5.  Oznamenie-zverejneni-PPU-ku-OstraLuka (PDF, 147 kB)   pdf, 146 kB, zverejnené 11.8.2015
6.  Schvalenie-PPU-ku-OstraLuka (PDF, 431 kB)   pdf, 430 kB, zverejnené 11.8.2015
7.  Plan-prechodu-hospod-v-novom-usporiadani-PPU-OstraLuka (PDF, 243 kB)   pdf, 242 kB, zverejnené 11.8.2015
8.  Nariadenie-vykonania-PPU-ku-OstraLuka (PDF, 200 kB)   pdf, 199 kB, zverejnené 11.8.2015
9.  Rozhodnutie o schválení vykonania PPÚ v k. ú. Ostrá Lúka (PDF, 594 kB)    pdf, 199 kB, zverejnené 2.2.2016