Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 

pozemkove upravy - Sampor

Základné údaje

Katastrálne územie

Sampor

Názov projektu

PPÚ Sampor

Výmera katastrálneho územia

596 ha

Výmera obvodu projektu PÚ

558 ha

Zhotoviteľ PÚ

LUSH s.r.o., Kuzmányho nábrežie 851/14, 960 01 Zvolen

Vedúci projektu

Ing. Eva Lyžičiarová

Dátum začatia

23.03.2009

Dátum ukončenia

 

Evidenčná karta  

Monitorovacia správa

 

Časový harmonogram

Popis etáp, ucelených častí projektu pozemkových úprav

Termín ukončenia

Práce v bodovom poli

30.09.2009

Vytýčenie, zameranie a trvalé označenie hranice obvodu

30.09.2009

Účelové mapovanie polohopisu

30.09.2010

Účelové mapovanie výškopisu

30.03.2011

Ocenenie pozemkov

30.03.2011

Register pôvodného stavu

31.03.2012

Miestny územný systém ekologickej stability v obvode projektu pozemkových úprav

30.09.2012

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav

30.09.2012

Zásady pre umiestnenie nových pozemkov

30.03.2013

Plány spoločných zariadení a opatrení a plány verejných zariadení a opatrení

30.03.2013

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu

30.11.2013

Zrovnávacie zostavenie

30.11.2013

Vykonanie projektu PÚ

31.10.2014

Aktualizácia RPS a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu

31.10.2014

Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu

31.03.2015

 

 Dokumenty na stiahnutie:

1. Nariadenie pozemkových úprav v k.ú. Sampor.pdf (PDF, 107 kB)  pdf, 107 kB, zverejnené 1.2.2016
2.1. Pozvánka na ustanovujúcu schôdzu združenia účastníkov pozemkových úprav v k.ú. Sampor.pdf (PDF, 65 kB)  pdf, 65 kB, zverejnené 1.2.2016
2.2. Prihláška do pozemkových úprav vykonávaných v k.ú. Sampor.pdf (PDF, 79 kB)  pdf, 79 kB, zverejnené 1.2.2016
2.3. Obvod projektu pozemkových úprav v k.ú. Sampor.pdf (PDF, 332 kB)  pdf, 332 kB, zverejnené 1.2.2016
3. Zoznam neznámych vlastníkov PPÚ k.ú. Sampor.pdf (PDF, 5 MB)  pdf, 5104 kB, zverejnené 1.2.2016
4. Fotodokumentácia - Bodové pole a hranice obvodu PPÚ Sampor.pdf (PDF, 2 MB)  pdf, 2133 kB, zverejnené 1.2.2016
5. Monitoring PPÚ Sampor.pdf (PDF, 123 kB)  pdf, 122 kB, zverejnené 1.2.2016
6.1. Fotodokumentácia - Účelové mapovania polohopisu.jpg (JPG, 1 MB)  pdf, 1269 kB, zverejnené 1.2.2016
6.2. Fotodokumentácia - Účelové mapovanie polohopisu 2.jpg (JPG, 1 MB)  pdf, 1167 kB, zverejnené 1.2.2016
7.1. Fotodokumentácia - Účelové mapovanie výškopisu a ocenenie pozemkov a porastov.jpg (JPG, 1 MB)  pdf, 1409 kB, zverejnené 1.2.2016
7.3. Fotodokumentácia - Účelové mapovanie výškopisu a ocenenie pozemkov a porastov 3.jpg (JPG, 1 MB)  pdf, 1092 kB, zverejnené 1.2.2016
8.1. Oznámenie o zverejnení úvodných podkladov PPÚ k.ú. Sampor - RPS.pdf (PDF, 79 kB)  pdf, 79 kB, zverejnené 1.2.2016
8.2. Schválenie registra pôvodného stavu PPÚ Sampor.pdf (PDF, 91 kB)  pdf, 91 kB, zverejnené 1.2.2016
9. Oznámenie o zverejnení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia PPÚ Sampor.pdf (PDF, 67 kB)  pdf, 66 kB, zverejnené 1.2.2016
10. Schválenie všeobecných zásad funkčného usporidania územia PPÚ Sampor.pdf (PDF, 93 kB)  pdf, 93 kB, zverejnené 1.2.2016
11.1. Oznámenie o zverejnení zásad pre umiestnenie nových pozemkov vypracovaných pre PPÚ v k.ú. Sampor.pdf (PDF, 69 kB)  pdf, 68 kB, zverejnené 1.2.2016
11.2. Zásady pre umiestnenie nových pozemkov PPÚ k.ú. Sampor.pdf (PDF, 134 kB)  pdf, 134 kB, zverejnené 1.2.2016
11.3. Protokol o vyhodnotení platnosti zásad pre umiestnenie nových pozemkov PPÚ k.ú. Sampor.pdf (PDF, 2 MB)  pdf, 3032 kB, zverejnené 1.2.2016 
12. Oznámenie o zverejnení projektu pozemkových úprav v k. ú. Sampor.pdf (PDF, 146 kB)  pdf, 146 kB, zverejnené 1.2.2016
13. Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav v k. ú. Sampor.pdf (PDF, 216 kB)  pdf, 215 kB, zverejnené 1.2.2016
14. Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav v k. ú. Sampor.pdf (PDF, 197 kB)  pdf, 197 kB, zverejnené 1.2.2016
15. Rohodnutie o vykonaní projektu pozemkových úprav v k. ú. Sampor.pdf (PDF, 607 kB)  pdf, 607 kB, zverejnené 1.2.2016
Evidnečná karta PPÚ v k.ú. Sampor.pdf (PDF, 75 kB)  pdf, 74 kB, zverejnené 1.2.2016