Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. jún 2020, štvrtok
 

Pozemkový a lesný odbor

Odbor pozemkový a lesný

tel.: 056/6280425

fax: 056/6688053

Vedúci odboru

Ing. Štefan Hlebaško

Námestie mieru 804, 075 01 Trebišov
Telefón 0566280429

Zamestnanci odboru

Ing. Oľga Albrechtová

pozemkové úpravy, záhradkové osady
Telefón 0566280430

Ing. Vincent Ďurista

ochrana poľnohospodárskej pôdy, pozemkové úpravy
Telefón 0566280431

JUDr. Matúš Kvočák

pozemkové úpravy, reštitúcie
Telefón 0566280428

Beáta Vaľovská

Ochrana poľnohospodárskej pôdy, podateľna, archivácia
Telefón 0566280425

Ing. Diana Tomková

Ochrana poľnohospodárskej pôdy
Telefón 0566280427

Ing. Ľubomír Gajdoš

Pozemkové úpravy, pozemkové spoločenstvá, lesné hospodárstvo
Telefón 0566280461

Ing. Zoltán Čaty

poľovníctvo
Telefón 0566280412

Mgr. Michaela Nováková

pozemkové úpravy
Telefón 0566280432

Ing. Tomáš Kičinko

lesné hospodárstvo
Telefón 0562901433

Ing. Ivana Hrivnaková

pozemkové úpravy
Telefón 0562901434

Z dôvodu častých terénnych obhliadok a kontrol a vyššej efektívite vybavovania agendy Vám doporučujeme si osobnú konzultáciu s kompetentným referentom  vopred dohodnúť telefonický alebo emailom.