Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2019, pondelok
 

Pozemkový a lesný odbor

Odbor pozemkový a lesný

tel.: 056/6280425

fax: 056/6688053

Vedúci odboru

Ing. Štefan Hlebaško

Námestie mieru 804, 075 01 Trebišov
Telefón 0566280429

Zamestnanci odboru

Ing. Oľga Albrechtová

záhradkové osady, ochrana poľn. pôdy, pozemkové úpravy
Telefón 0566280430

Ing. Vincent Ďurista

reštitúcie a ochrana poľnohospodárskej pôdy
Telefón 0566280431

JUDr. Matúš Kvočák

ochrana poľnohospodárskej pôdy a pozemkové úpravy
Telefón 0566280428

Beáta Vaľovská

podateľna, archivácia
Telefón 0566280425

Marián Varga

pozemkové úpravy
Telefón 0566280427

Ing. Ľubomír Gajdoš

lesné hospodárstvo, pozemkové spoločenstvá
Telefón 0566280461

Ing. Zoltán Čaty

poľovníctvo
Telefón 0566280412

Mgr. Michaela Nováková

pozemkové úpravy
Telefón 0566280432

Z dôvodu častých terénnych obhliadok a kontrol a vyššej efektívite vybavovania agendy Vám doporučujeme si osobnú konzultáciu s kompetentným referentom  vopred dohodnúť telefonický alebo emailom.