Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. júl 2020, sobota
 

Pozemkový a lesný odbor

Sídlo výkonu práce

Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky

JUDr. Ladislav Černák

vedúci odboru
Telefón 035/6913613, 0903254722

Bc. Ľudmila Dibusová

Telefón 035/6913614

Ing. Ľubica Vašeková

Telefón 035/6913611

Ing. Aneta Flimelová

Telefón 035/6913612

Alica Moravčíková

Telefón 035/6913610

Ing. Ľubica Gregorová

Telefón 035/6913616

Bc. Martin Horváth

Telefón 035/6913617

Ing. Zuzana Kováčová

Telefón 035/6913615

Ing. Andrea Klučková

Telefón 035/6913660

Ing. Ľubica Foltínová

Telefón 035/6913661, 0910 891019

Ing. Marek Šebík

Telefón 035/6913660, 0910 891019

Ing. Diana Laczová

Telefón 035/6913612