Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. október 2020, sobota
 

Pozemkový a lesný odbor

Ing. Jana Pereczová

vedúca odboru
Telefón 0961 34 2050
Fax 0961 34 2009

Ing. František Szolga

samostatný radca
Telefón 0961 34 5715
Fax 0961 34 2009

Ing. Klaudia Molnárová

samostatný radca
Telefón 0961 34 2051
Fax 0961 34 2009

Ing. Marcela Mlčúchová

samostatný radca
Telefón 0961 34 2052
Fax 0961 34 2009