Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. október 2019, štvrtok
 

Pozemkový a lesný odbor

Odbor rozhoduje na úseku vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom, na úseku pozemkových úprav, na úseku obnovy evidencie pozemkov, na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy, na úseku ostatných činností v pozemkovej oblasti, na úseku lesného hospodárstva, na úseku lesného reprodukčného materiálu, na úseku pozemkových spoločenstiev a na úseku poľovníctva.

Pozemkový a lesný odbor

Zadielska 1, Košice
Telefón (055) 7245 501