Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

Pozemkový a lesný odbor

Ing. Ivan Guniš

Vedúci odboru
Telefón 038/54 33 234
Fax 038/54 33 294

Blažena Križmová

Telefón 038/54 33 318

Ing. Eva Kasalová

Telefón 038/54 33 241

Ing. Lucia Paulenová

Telefón 038/54 33 236

Mgr. Katarína Humajová

Telefón 038/54 33 239

Ing. Tomáš Bezúr

Telefón 038/54 33 242

Mgr. Marek Selecký

Telefón 038/54 33 240

Ing. Žofia Omelková

Telefón 038/54 33 274