Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. august 2020, sobota
 

Pozemkový a lesný odbor

Ing. Ivan Guniš

Vedúci odboru
Telefón 038/54 33 234
Fax 038/54 33 294

Blažena Križmová

Hlavný referent
Telefón 038/54 33 318

Ing. Eva Kasalová

Hlavný radca
Telefón 038/54 33 241

Ing. Lucia Paulenová

Hlavný radca
Telefón 038/54 33 236

Mgr. Katarína Humajová

Hlavný radca
Telefón 038/54 33 239

Ing. Tomáš Bezúr

Hlavný radca
Telefón 038/54 33 242

Mgr. Marek Selecký

Hlavný radca
Telefón 038/54 33 240

Ing. Žofia Omelková

Hlavný radca
Telefón 038/54 33 274