Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. september 2020, štvrtok
 

Pozemkový a lesný odbor

Sídlo výkonu práce

P. Mudroňa 45, 036 01 Martin
Telefón 043/2304611, 043/2304664
Fax 043/4304939

Meno Funkcia Telefón Č. kanc. E-mail
Mgr. Dušan Doboš vedúci odboru 2 304 614  6

opl.mt@minv.sk            dusan.dobos@minv.sk

Pozemkové oddelenie      

 

Ing. Juraj Blaško vedúci oddelenia 2 304 613  2 juraj.blasko@minv.sk
Ing. Mária Brincková

pozemkové oddelenie

2 304 611  5 maria.brinckova2@minv.sk
Ing. Martin Urban

pozemkové oddelenie

2 304 619  4 martin.urban@minv.sk
Mgr. Tatiana Mečková

pozemkové oddelenie

2 304 620  1 tatiana.meckova@minv.sk
Mgr. Mária Michalidesová

pozemkové oddelenie

2 304 612  1 maria.michalidesova@minv.sk
Ing. Zuzana Kvočkuliaková

pozemkové oddelenie

2 304 610  3 zuzana.kvockuliakova@minv.sk
Mgr. Alena Druneková

pozemkové oddelenie

2 304 617  6 alena.drunekova@minv.sk
Ing. Tomáš Turanec

pozemkové oddelenie

2 304 616  5 tomas.turanec@minv.sk
Ing. Daniel Rusnák

pozemkové oddelenie

2 304 615  7 daniel.rusnak@minv.sk
         
Oddelenie lesného hospodárstva        

Ing. Jozef Beneš

vedúci oddelenia 2 304 664  11 jozef.benes@minv.sk
Ing. Miroslav Parvanov

odd.lesného hospodárstva

2 304 661  22 miroslav.parvanov@minv.sk
Ing. Dalibor Čepčány

odd.lesného hospodárstva

2 304 662  9 dalibor.cepcany@minv.sk
Ing. Peter Martinček

odd.lesného hospodárstva

2 304 660  8 peter.martincek@minv.sk
Ing. Ľubomír Kacvinský

odd.lesného hospodárstva

2 304 663  12 lubomir.kacvinsky@minv.sk

 

Náplň činnosti odboru (PDF, 61 kB)

Spoločné činnosti odborov OU (PDF, 31 kB)