Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. september 2020, štvrtok
 

Pozemkový a lesný odbor

Sídlo výkonu práce

Hurbanova 21, Senec

Ing. Oľga Hanusková

Telefón 02/40202483

Ing. Alena Strašiftáková

Telefón 02/40202490

Mgr. Helena Franková

vedúca odboru
Telefón 02/40202489, mobil: 0910 891001

Ing. Oľga Kovalíková

Telefón 02/40202494

Ing. Stanislava Macáková

Telefón 02/40202484

Renáta Molnárová

Telefón 02/40202488

Ing. Drahomír Vorlíček

Telefón 02/40202427

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Zverejnenie obvyklej výšky nájomného za rok 2019 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov :  

PLO Senec

https://www.mpsr.sk/ovn/2019?q=senec&f=