Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. apríl 2020, piatok
 

Pozemkový a lesný odbor

Sídlo výkonu práce

Hurbanova 21, Senec

Ing. Oľga Hanusková

Telefón 02/40202483

Ing. Alena Strašiftáková

Telefón 02/40202490

Mgr. Helena Franková

vedúca odboru
Telefón 02/40202489, mobil: 0910 891001

Ing. Oľga Kovalíková

Telefón 02/40202494

Ing. Stanislava Macáková

Telefón 02/40202484

Renáta Molnárová

Telefón 02/40202488

Ing. Drahomír Vorlíček

Telefón 02/40202427

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Oznam o zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2018 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov :

PLO Senec

http://www.mpsr.sk/ovn2018?f=senec