Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. október 2019, pondelok
 

Pozemkový a lesný odbor

Sídlo výkonu práce

Mierová 4, Humenné
Telefón 057/7860362
Fax 057/7881401

Pracovisko Snina

Partizánska 1057, Snina
Telefón 057/7860370-2

Úradné hodiny

PONDELOK :   08,00 - 15,00
UTOROK    :   08,00 - 15,00
STREDA     :   08,00 - 17,00
ŠTVRTOK   :   08,00 - 15,00
PIATOK      :   08,00 - 14,00


 

Ing. Ján Obšitník

vedúci odboru
Telefón 057/7860310

Ing. Jozef Šimko

odborný radca
Telefón 057/7860326

Ing. Vasiľ Varjan

samostatný radca
Telefón 057/7860315

Ing. Martin Kováč

samostatný radca
Telefón 057/7860311

JUDr. Lucia Stehlíková

hlavný radca
Telefón 057/7860362

Ing. Jana Lučkaničová

samostatný radca
Telefón 057/7860313

Ing. Ladislav Drančák

samostatný radca
Telefón 057/7860360

Ing. Ján Tokár

samostatný radca
Telefón 057/2901210

Ing. Marián Mina

samostatný radca
Telefón 057/7860361

Ing. Monika Šimková

odborný radca
Telefón 057/7860327

Ing. Katarína Kociková

samostatný radca
Telefón 057/7860361

Ing. Lenka Gojdanová

samostatný radca
Telefón 057/7860316

Ing. Jaroslav Kákoš

hlavný radca
Telefón 057/7860372

Ing. Pavol Kruľ

samostatný radca
Telefón 057/7860372

Ing. Darina Karaščáková

samostatný radca
Telefón 057/7860370

Ing. Anna Repková

samostatný radca
Telefón 057/7860371

Ing. Ján Staško

samostatný radca
Telefón 057/7860314

Ing. Marta Malíková

samostatný radca
Telefón 057/7860312