Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. september 2020, piatok
 

Pozemkový a lesný odbor

Sídlo výkonu práce

Mierová 4, Humenné
Telefón 057/7860362
Fax 057/7881401

Pracovisko Snina

Partizánska 1057, Snina
Telefón 057/7860370-2

 


 

Ing. Ján Obšitník

vedúci odboru
Telefón 057/7860310, 0910891010Pozemkové oddelenie
 

JUDr. Lucia Stehlíková

vedúca oddelenia
Telefón 057/7860362

Ing. Lucia Žáková

hlavný radca
Telefón 057/7860326

Mgr. Viera Prokipčáková

hlavný radca
Telefón 057/7860327

Ing. Martin Kováč

hlavný radca
Telefón 057/7860311

Ing. Vasiľ Varjan

hlavný radca
Telefón 057/7860315

Ing. Lenka Gojdanová

hlavný radca
Telefón 057/7860316

Ing. Marta Malíková

hlavný radca
Telefón 057/7860312

Ing. Ondrej Kardoš

hlavný radca
Telefón 057/7860315

Ing. Jana Lučkaničová

hlavný radca
Telefón 057/7860313

Mgr. Natália Drobňáková

samostatný radca
Telefón 057/7860310

Ing. Ján Džugan

hlavný radca
Telefón 057/7860314

Ing. Karina Antoňáková Kákoniová

samostatný radca
Telefón 057/7860326


Oddelenie lesného hospodárstva
 

Jaroslav Kákoš

vedúci oddelenia
Telefón 0902 940 907

Ing. Ján Tokár

hlavný radca
Telefón 057/2901210

Ing. Marián Mina

hlavný radca
Telefón 057/7860361

Ing. Anna Repková

hlavný radca
Telefón 057/7860371

Ing. Darina Karaščáková

hlavný radca
Telefón 057/7860370

Ing. Katarína Kačalová

samostatný radca
Telefón 057/7860360

Ing. Ján Staško

samostatný radca
Telefón 057/7860372