Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. október 2020, sobota
 

Pozemkový a lesný odbor

Sídlo výkonu práce

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/7879962

Zamestnanci

Ing. Šimon Škoviera

vedúci odboru
Telefón 052/7879 962; 0902 940 904

 

Pozemkové oddelenie 

Pozemkové úpravy

Ing. Alena Melikantová

hlavný radca, vedúca oddelenia, zástupca vedúceho odboru
Telefón 052/7879 913; 0917 178 564

Ing. Katarína Šoltésová

hlavný radca
Telefón 052/7879 913

 

Ochrana poľnohospodárskej pôdy

Ing. Anna Bálintová

samostatný radca
Telefón 052/7879 910

Ing. Eleonóra Nemcová

samostatný radca
Telefón 052/7879 912

 

Náhradné pozemky

Ing. Lucia Gallová

hlavný radca
Telefón 052/7879 917

 

Reštitúcie

JUDr. Iveta Markócsyová

hlavný radca
Telefón 052/7879 915

JUDr. Jana Krupcová

hlavný radca
Telefón 052/7879 911

 

Vysporiadanie záhradkových osád

Ing. Tatiana Dučaiová

hlavný radca
Telefón 052/7879 914

 

Oddelenie lesného hospodárstva 

Štátna správa poľovníctva

Výkon štátnej správy LH - ochrana lesných pozemkov

Ing. Beáta Kacvinská

hlavný radca, vedúca oddelenia
Telefón 052/7879 960; 0905 970 701

Ing. Jana Skokanová

hlavný radca
Telefón 052/7879 964

Ing. Veronika Koreňová

samostatný radca
Telefón 052/7879 916

 

Štátna správa lesného hospodárstva

Ing. Ján Patúš

samostatný radca
Telefón 052/7879 963

Ing. Ľubomír Olexa

samostatný radca
Telefón 052/7879 961

 

Agenda pozemkových spoločenstiev 

Ing. Milan Hurčala

hlavný radca
Telefón 052/290 20 65

                                                                                                       

                       Úradné hodiny
 Pondelok  od 8:00 hod.  do 15:00 hod.
 Utorok  od 8:00 hod.  do 15:00 hod.
 Streda  od 8:00 hod.  do 17:00 hod.
 Štvrtok  od 8:00 hod.  do 15:00 hod.
 Piatok  od 8:00 hod.  do 14:00 hod.