Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

Pozemkový a lesný odbor

Sídlo výkonu práce - klientské centrum

Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
Telefón 057/3215701

 

Ing. Jozef Kulan

vedúci odboru
Telefón 057/3215725, 0910891016

JUDr. Katarína Špičková Kovalská

hlavný radca
Telefón 057/3215727

Ing. Anna Svatová

hlavný radca
Telefón 057/3215728

Ing. Marcela Voľanská

hlavný radca
Telefón 057/3215727

Mgr. Veronika Švarná

hlavný radca
Telefón 057/3215730

Ing. Marta Veliká

hlavný radca
Telefón 057/3215731

Ing. Ondrej Kulik

hlavný radca
Telefón 057/3215729

Ing. Jarmila Gaálová

hlavný radca

Ing. Erik Žak

samostatný radca
Telefón 057/3215731

JUDr. Matúš Vilenik

samostatný radca
Telefón 057/3215726