Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. september 2020, utorok
 

Pozemkový a lesný odbor

Ing. Gabriel Vukušič

vedúci odboru
Telefón 055 / 6004177

Pozemkové oddelenie

Mgr. Róbert Rovňák

vedúci pozemkového oddelenia
Telefón 055 / 6004270

Mgr. Juliana Frigová

podnájomné vzťahy k pozemkom, reštitúcie
Telefón 055 / 6004173

Bc. Antónia Skasková

Ochrana poľnohospodárskej pôdy, pozemkové úpravy
Telefón 055 / 6004272

JUDr. Bohumil Hudák

pozemkové úpravy
Telefón 055 / 6004172

Bc. Miloš Kozák

Pozemkové úpravy, určenie podnájomných vzťahov k pozemkom
Telefón 055 / 6004179

Bc. Adriana Vozárová

register spoločenstiev vlastníkov pozemkových úprav a poľnej stráže, podnájomné vzťahy k pozemkom
Telefón 055 / 6004176

Ing. Ivana Plachetková

ochrana poľnohospodárskej pôdy, pozemkové úpravy
Telefón 055 / 6004273

Mgr. Monika Boržíková

ochrana poľnohospodárskej pôdy, pozemkové úpravy
Telefón 055 / 6004271

Ing. Katarína Schuller

pozemkové úpravy
Telefón 055 / 6004275

Ing. Henrieta Majerčíková Červeňáková

ochrana poľnohospodárskej pôdy
Telefón 055 / 6004171

Ing. Viera Pelcová

pozemkové úpravy
Telefón 055 / 6004274

Ing. Štefan Rákay, PhD.

pozemkové úpravy
Telefón 055 / 6004174

Ing. Michaela Halásová

podnájomné vzťahy k pozemkom, reštitúcie
Telefón 055 / 6004175

Oddelenie lesného hospodárstva

Ing. Matúš Čorňák

vedúci oddelenia lesného hospodárstva
Telefón 055 / 6004285

Ing. Lukáš Nálepka

lesné hospodárstvo, poľovníctvo
Telefón 055 / 6004283

Ing. Margita Jusková

poľovnícka a lesná stráž, poľovnícki hospodári, ciachy, pozemkové spoločenstvá
Telefón 055 / 6004284