Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. október 2019, streda
 

Pozemkový a lesný odbor

Ing. Gabriel Vukušič

vedúci odboru
Telefón 055 / 6004177

Ing. Margita Jusková

poľovnícka a lesná stráž, poľovnícki hospodári, ciachy
Telefón 055 / 6004171

Mgr. Monika Boržíková

ochrana poľnohospodárskej pôdy, pozemkové úpravy
Telefón 055 / 6004271

Ing. Ivana Plachetková

ochrana poľnohospodárskej pôdy, pozemkové úpravy
Telefón 055 / 6004175

Adriana Vozárová

register spoločenstiev vlastníkov pozemkových úprav a poľnej stráže
Telefón 055 / 6004176

Bc. Miloš Kozák

pozemkové úpravy, určenie podnájomných vzťahov k pozemkom
Telefón 055 / 6004179

Mgr. Róbert Rovňák

pozemkové úpravy, vyporiadanie záhradkových osád, reštitúcie
Telefón 055 / 6004270

Ing. Mária Kralčáková

reštitúcie
Telefón 055 / 6004273

JUDr. Bohumil Hudák

pozemkové spoločenstvá
Telefón 055 / 6004172

Ing. Lukáš Nálepka

lesné hospodárstvo
Telefón 055 / 6004274

Ing. Matúš Čorňák

lesné hospodárstvo
Telefón 055 / 6004274

Bc. Antónia Skasková

Pozemkové úpravy, podnájomné vzťahy k pozemkom
Telefón 055 / 6004174

Mgr. Juliana Frigová

podnájomné vzťahy k pozemkom
Telefón 055 / 6004173