Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. november 2019, streda
 

Pozemkový a lesný odbor

Pozemkový a lesný odbor - sídlo výkonu práce

Hviezdoslavova 3, Trenčín
Telefón 032/7411581
Fax 032/7411589


Úradné hodiny:

P:  08.00 - 15.00
U:  08.00 - 15.00
S:  08.00 - 17.00 
Š:  08.00 - 15.00
Pi: 08.00 - 14.00 Kontakty

Mgr. Hanzelová Jana

vedúca odboru
Telefón 032/7411580

Nora Pavleová

ochrana PP (vyňatie z PP)-okres Ilava
Telefón 032/7411585

Bc. Ivana Čiešková

pozemkové úpravy, z.č.140/2014
Telefón 032/7411587

Mária Balážová

ochrana PP (vyňatie z PP)
Telefón 032/7411581

Ing. Peter Igaz

pozemkové úpravy, z.č.140/2014
Telefón 032/7411582

Ing. Daniela Machavová

ochrana PP (vyňatie z PP)
Telefón 032/7411584

Ing. Zuzana Noskova

pozemkové úpravy, z.č.140/2014
Telefón 032/7411588

Ing. Stanislav Patka

lesná časť
Telefón 032/7411594

Ing. Renáta Červeňanová

lesná časť
Telefón 032/7411593

Ing. Zlatica Záhradníková

lesná časť
Telefón 032/7411592

Ing. Jana Paučinová

lesná časť
Telefón 032/7411595

Ing. Katarína Holecová

záhradkové osady, ochrana PP
Telefón 032/7411586

Ing. Petra Kollárová

záhradkové osady, ochrana PP
Telefón 032/7411590

JUDr. Peter Sitár

reštitúcie, ochrana PP
Telefón 032/7411583