Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Pozemkového a lesného odboru OÚ Košice (Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka MČ KE-Sídlisko Ťahanovce za účastníčku konania JPÚ Nové Ťahanovce – Slávku Rišianovú) - zverejnené 10.08.2020 (580,3 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Pozemkového a lesného odboru OÚ Košice (Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka MČ KE-Sídlisko Ťahanovce za účastníčku konania JPÚ Nové Ťahanovce – Ondreja Klimu) - zverejnené 10.08.2020 (566,1 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Pozemkového a lesného odboru OÚ Košice (Rozhodnutie o schválení úvodných podkladov ZO SZZ 32-29 Baňa Bankov, kat. úz. Severné Mesto a Čermeľ podľa § 13 ods. 3 zákona) - zverejnené 05.08.2020 (517,4 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Pozemkového a lesného odboru OÚ Košice (Oznámenie č. sp. zn. OU-KE-PLO-2020/001599-135-AB zo dňa 30.07.2020 o doručení rozhodnutia č. OU-KE-PLO-2020/001599-123-AB zo dňa 27.04.2020 pre neznámych účastníkov konania) - zverejnené 05.08.2020 (826,2 kB) zip
Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Furča č. OU-KE-PLO-2020/023430-09-AB zo dňa 29.06.2020 a 1x prílohy: mapový podklad - zverejnené 02.07.2020 (1,2 MB) zip
Mapová príloha k nariadeniu - Navrhovaný obvod PÚ v kat.úz. Košická Nová Ves - zverejné 19.02.2020 (1,4 MB) pdf
Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Košická Nová Ves - zverjenné 19.02.2020 (311,5 kB) pdf
Oznámenie o strate účinnosti časti zákona č. 140/2014 Z. z. - zverejenené 18.02.2019 (493,5 kB) pdf