Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Pozemkový a lesný odbor

Pozemkový a lesný odbor

Sídlo výkonu práce

Sama Chalupku 18, 071 01 Michalovce
Telefón 056/6280 410 - podateľňa, 056/2901 125 - vedúci odboru, 056/6280 460 - úsek poľovníctva a lesné hospodárstvo
Fax 056/6889 056 - podateľňa odboru, 056/6889 057 - úsek poľovníctva a lesné hospodárstvo
  


JUDr. Vladimír Juričko

vedúci odboru
Telefón 056/2901 125

Ing. Juraj Saloka

Pozemkové úpravy, oceňovanie nehnuteľnosti
Telefón 056/6280 419

Ing. Róbert Kažimír

Reštitúcie
Telefón 056/6280 411

Ing. Silvia Dzurinová

Reštitúcie
Telefón 056/6280 415

Ing. Marta Varjassyová

Záhradkárske osady, pozemkové úpravy
Telefón 056/6280 417

Ing. Viera Lukáčová

Ochrana PPF
Telefón 056/6280 416

Ing. Monika Gavajová

Pozemkové úpravy, reštitúcie
Telefón 056/6280 413

Ing. Zlatica Rošková

Pozemkové úpravy, reštitúcie
Telefón 056/6280 418

Ing. Jozef Ferenčík

Poľovníctvo, lesné hospodárstvo
Telefón 056/6280 460

Ing. Zdenko Kondík

Poľovníctvo, lesné hospodárstvo
Telefón 056/6280 462

Ing. Daniel Živčák

Lesné hospodárstvo, pozemkové spoločenstvá
Telefón 056/6280 463

Katarína Pallaiová

Podateľňa, príjem sťažností a petícií, archivácia
Telefón 056/6280 410
Fax 056/6889 056

Mgr. Marián Sabovčík

Reštitúcie, jednoduché pozemkové úpravy
Telefón 056/6280 414