Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. december 2022, štvrtok
 

Koordinátori práce s rodinou

Ciele práce s rodinou v NP PRIM I

  • motivovať a pripravovať deti a rodičov z MRK na vstup a úspešné zvládanie pobytu dieťaťa z MRK v materskej škole
  • zlepšiť komunikáciu medzi rodinou z MRK a MŠ na partnerskej úrovni.

Zameriava sa predovšetkým na rodiny a deti z MRK, ktoré nie sú zapísané v MŠ a nenavštevujú žiadnu formu predškolskej prípravy, ale nevylučuje ani ostatných rodičov a deti.

Práca s rodinou sa vykonávala pod vedením koordinátora práce s rodinou, ktorý bol zamestnanec MV SR. Koordinátori práce s rodinou boli špeciálne pripravovaní a riadili sa vzorovým plánom práce s rodinou, ktorý bol pripravený skúsenými lektorkami p. Evou Ďuríkovou a p. Evou Wagnerovou. Výstupom je publikácia pod názvom "Ročný plán práce s rodinou. Podpora vzdelávania a výchovy v ranom detstve" (pozri Publikácie v NP PRIM I.).

Skúsenosť s prácou s rodinou a návrhy na vylepšenie tohto typu činnosti boli zhrnuté v Záverečnej evalvačnej správe Práca s rodinou v NP PRIM I. (pozri Publikácie v NP PRIM I.).