Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. apríl 2020, streda
 

Voľné miesta pedagogických a odborných zamestnancov v Prešovskom kraji

Slobodný prístup k informáciám  |  Vedúci zamestnanci  |  Pracovné príležitosti
09. 01. 2020

Voľné miesta pedagogických a odborných zamestnancov uvádza škola alebo školské zariadenie v rozsahu podľa § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

Za informácie zverejnené na tejto stránke zodpovedajú zamestnávatelia, ktorí informujú o voľnom pracovnom mieste.

V prípade obsadenia miesta, prosíme túto informáciu oznámiť mailom na adresu: oupo-skolstvo@minv.sk 

Odbor školstva neumiestňuje uchádzačov o zamestnanie na jednotlivé školy.

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Oznámenie pre školy a školské zariadenia - informácie o voľných pracovných miestach zasielajte na zverejnenie na mailovú adresu : oupo-skolstvo@minv.sk