Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. september 2019, piatok
 

Pracovné príležitosti

Slobodný prístup k informáciám  |  Vedúci zamestnanci  |  Pracovné príležitosti

:


Výberové konania na voľné štátnozamestnanecké miesta na OÚ Prešov
02. 09. 2019

Výberové konania na voľné štátnozamestnanecké miesta na Okresnom úrade Prešov sú zverejňované na stránke Ministerstva vnútra v časti Pracovné príležitosti

Voľné miesta pedagogických a odborných zamestnancov v Prešovskom kraji
02. 09. 2019

Voľné miesta pedagogických a odborných zamestnancov uvádza škola alebo školské zariadenie v rozsahu podľa § 11a zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.  Za informácie zverejnené na tejto stránke zodpovedajú zamestnávatelia, ktorí informujú o voľnom pracovnom mieste. V...

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Informácia o voľnom mieste školského špeciálneho pedagóga MŠ Chminianske Jakubovany – prihlásiť sa do 25. 9. 2019 do 9:30 hod. (zverej. od 19. 9. do 25. 9. 2019) (218,4 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste vychovávateľa/ky, ZŠ Važecká Prešov – prihlásiť sa do 20. 9. 2019 (zverej. od 18. 9. 2019 do 20. 9. 2019) (288,2 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa pre primárne vzdelávanie, ZŠ s MŠ Kravany – prihlásiť sa do 22. 11. 2019 (zverej. od 18. 9. 2019 do 22. 11. 2019) (229,7 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa/ky ZŠ Vyšný Žipov - prihlásiť sa do 3. 10. 2019 do 12:00 hod. (zverej. od 18. 9. 2019 do 3. 10. 2019) (143,9 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa pre predprimárne vzdelávanie, MŠ Perečínska, Snina – prihlásiť sa do 7. 10. 2019 do 8:00 hod. (zverej. od 18. 9. 2019 do 7. 10. 2019) (242,7 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste špeciálneho pedagóga, SŠI Levočská 24, Stará Ľubovňa – prihlásiť sa do 23. 9. 2019 (zverej. od 18. 9. 2019 do 23. 9. 2019) (445,4 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste pedagogického asistenta učiteľa MŠ, MŠ Marhaň – prihlásiť sa do 25. 9. 2019 do 15:30 hod. (zverej. od 17. 9. 2019 do 25. 9. 2019) (219,7 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa/ky ZŠ Československej armády 22, Prešov - prihlásiť sa do 23. 9. 2019 do 15:45 hod. (zverej. od 16. 9. 2019 do 23. 9. 2019) (238,4 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa/ky MŠ Zemplínska 2, Prešov - prihlásiť sa do 23. 9. 2019 do 15:45 hod. (zverej. od 16. 9. 2019 do 23. 9. 2019) (238,0 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie – MAT - FYZ CZŠ Radatice - prihlásiť sa do 30. 9. 2019 (zverej. od 12. 9. do 30. 9. 2019) (191,2 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa/ky MŠ v Čabinách - prihlásiť sa do 7. 10. 2019 do 12:00 hod. (zverej. od 11. 9. 2019 do 7. 10. 2019) (381,8 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa pre I. stupeň ZŠ, ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami – prihlásiť sa ihneď, zverej. 11. 9. 2019 (46,4 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste plavčíka, ZŠ Mirka Nešpora Prešov – prihlásiť sa do 20. 9. 2019 (zverej. od 11. 9. 2019 do 20. 9. 2019) (135,9 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste pedagogického asistenta učiteľa, ZŠ M. R. Štefánika Spišská Belá – prihlásiť sa do 20. 9. 2019 (zverej. od 3. 9. 2019 do 20. 9. 2019) (190,3 kB) pdf
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Oznámenie pre školy a školské zariadenia - informácie o voľných pracovných miestach zasielajte na zverejnenie na mailovú adresu : oupo-skolstvo@minv.sk