Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. september 2019, pondelok
 

Pracovné príležitosti

Slobodný prístup k informáciám  |  Vedúci zamestnanci  |  Pracovné príležitosti

:


Výberové konania na voľné štátnozamestnanecké miesta na OÚ Prešov
02. 09. 2019

Výberové konania na voľné štátnozamestnanecké miesta na Okresnom úrade Prešov sú zverejňované na stránke Ministerstva vnútra v časti Pracovné príležitosti

Voľné miesta pedagogických a odborných zamestnancov v Prešovskom kraji
02. 09. 2019

Voľné miesta pedagogických a odborných zamestnancov uvádza škola alebo školské zariadenie v rozsahu podľa § 11a zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.  Za informácie zverejnené na tejto stránke zodpovedajú zamestnávatelia, ktorí informujú o voľnom pracovnom mieste. V...

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie – MAT - FYZ CZŠ Radatice - prihlásiť sa do 30. 9. 2019 (zverej. od 12. 9. do 30. 9. 2019) (191,2 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa/ky MŠ v Čabinách - prihlásiť sa do 7. 10. 2019 do 12:00 hod. (zverej. od 11. 9. 2019 do 7. 10. 2019) (381,8 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa pre I. stupeň ZŠ, ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami – prihlásiť sa ihneď, zverej. 11. 9. 2019 (46,4 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste vychovávateľa/ky v ŠKD, ZŠ Široké – prihlásiť sa do 13. 9. 2019 (zverej. od 11. 9. 2019 do 13. 9. 2019) (390,4 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste plavčíka, ZŠ Mirka Nešpora Prešov – prihlásiť sa do 20. 9. 2019 (zverej. od 11. 9. 2019 do 20. 9. 2019) (135,9 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste pedagogického asistenta učiteľa, ŠZŠ Fraňa Kráľa Levoča – prihlásiť sa do 16. 9. 2019 (zverej. od 11. 9. 2019 do 16. 9. 2019) (292,6 kB) pdf
Informácia o 2 voľných pracovných miestach pedagogického asistenta učiteľa, ZŠ Duchnovičova Medzilaborce – prihlásiť sa do 13. 9. 2019 do 12:00 hod. (zverej. od 11. 9. 2019 do 13. 9. 2019) (31,2 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa/ky pre primárne vzdelávanie, ZŠ s MŠ Kolačkov – prihlásiť sa do 13. 9. 2019 (zverej. od 6. 9. 2019 do 13. 9. 2019) (195,3 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre nižšie sekundárne vzdelávanie – ANJ ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami (zverej. od 3. 9. do 31. 12. 2019 ) (45,1 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste pedagogického asistenta učiteľa, ZŠ M. R. Štefánika Spišská Belá – prihlásiť sa do 20. 9. 2019 (zverej. od 3. 9. 2019 do 20. 9. 2019) (190,3 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste psychológa, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Svidník – voľné od 15. 9. 2019 (zverej. od 3. 9. 2019 do 15. 9. 2019) (271,5 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa/ky ZŠ Jarovnice - prihlásiť sa do 18. 9. 2019 do 12:00 hod. (zverej. od 28. 8. 2019 do 18. 9. 2019) (397,3 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste špeciálneho alebo školského psychológa MŠ Hanušovce nad Topľou - prihlásiť sa do 13. 9. 2019 do 12:00 hod. (zverej. od 26. 8. do 13. 9. 2019) (180,4 kB) pdf
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Oznámenie pre školy a školské zariadenia - informácie o voľných pracovných miestach zasielajte na zverejnenie na mailovú adresu : oupo-skolstvo@minv.sk