Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. jún 2020, streda
 

Pracovné príležitosti

Slobodný prístup k informáciám  |  Vedúci zamestnanci  |  Pracovné príležitosti

:


Výberové konania na voľné štátnozamestnanecké miesta na OÚ Prešov
29. 05. 2020

Výberové konania na voľné štátnozamestnanecké miesta na Okresnom úrade Prešov sú zverejňované na stránke Ministerstva vnútra v časti Pracovné príležitosti

Voľné miesta pedagogických a odborných zamestnancov v Prešovskom kraji
29. 05. 2020

Voľné miesta pedagogických a odborných zamestnancov uvádza škola alebo školské zariadenie v rozsahu podľa § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov.  Za informácie zverejnené na tejto stránke zodpovedajú zamestnávatelia, ktorí informujú o voľnom pracovnom mieste. V prípade...

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre II. stupeň ZŠ, aprobácia dejepis, ZŠ Kružlová – prihlásiť sa do 8. 7. 2020 (zverej. od 2. 6. do 8. 7. 2020) (333,6 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre II. stupeň ZŠ, aprobácia anglický jazyk, ZŠ Kružlová – prihlásiť sa do 8. 7. 2020 (zverej. od 2. 6. do 8. 7. 2020) (332,9 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa II. stupňa ZŠ s aprobáciou matematika - fyzika alebo matematika - informatika v ZŠ, Kudlovská 11, Humenné – prihlásiť sa do 15. 6. 2020 (zverej. od 2. 6. do 15. 6. 2020) (127,3 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre I. st. ZŠ v Cirkevnej základnej škole sv. Demetra, Ražňany – prihlásiť sa do 19. 6. 2020 do 13:00 hod. (zverej. od 29. 5. do 19. 6. 2020) (93,6 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa španielskeho jazyka Gymnázium, Kukučínova 1, Poprad – prihlásiť sa do 15. 6. 2020 (zverej. od 29. 5. do 15. 6. 2020) (149,0 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste vedúcej ZŠS v MŠ Jurkovičova 17, Prešov – prihlásiť sa do 10. 6. 2020 (zverej. od 26. 5. do 10. 6. 2020) (221,3 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa/ky ZŠ s MŠ Lipovce – prihlásiť sa do 17. 6. 2020 do 12:00 hod. (zverej. od 26. 5. do 17. 6. 2020) (220,8 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa/riaditeľky ZŠ, Súkromná základná škola, Pod Kalváriou 36, Prešov – prihlásiť sa do 11. 6. 2020 do 12:00 hod. (zverej. od 25. 5. do 11. 6. 2020) (61,0 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa(ky) ZŠ Čierne nad Topľou – prihlásiť sa do 10. 6. 2020 do 12:00 hod. (zverej. od 18. 5. do 10. 6. 2020) (152,0 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa(ky) ZŠ Matiaška – prihlásiť sa do 10. 6. 2020 do 12:00 hod. (zverej. od 14. 5. do 10. 6. 2020) (524,4 kB) pdf
Oznámenie o voľnom mieste učiteľa 2. stupňa ZŠ v aprobácii MAT - FYZ, ZŠ Zámutov – prihlásiť sa do 30. 6. 2020 (zverej. od 14. 5. do 30. 6. 2020) (300,2 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa hry na husliach, Základná umelecká škola v Snine – prihlásiť sa do 8. 6. 2020 (zverej. od 14. 5. do 8. 6. 2020) (149,7 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľky I. stupňa ZŠ, ZŠ J. M. Petzvala, Spišská Belá – prihlásiť sa do 30. 6. 2020 (zverej. od 14. 5. do 30. 6. 2020) (189,0 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa fyziky a techniky, ZŠ J. M. Petzvala, Spišská Belá – prihlásiť sa do 30. 6. 2020 (zverej. od 14. 5. do 30. 6. 2020) (188,3 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa anglického a nemeckého jazyka, ZŠ J. M. Petzvala, Spišská Belá – prihlásiť sa do 30. 6. 2020 (zverej. od 14. 5. do 30. 6. 2020) (187,7 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie v aprobácii MAT-FYZ, MAT-ANJ alebo MAT-INF, ZŠ M. R. Štefánika, Spišská Belá – prihlásiť sa do 1. 7. 2020 (zverej. od 12. 5. do 1. 7. 2020) (233,7 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa pre druhý stupeň ZŠ aprobácia BIO, ZŠ Toporec – prihlásiť sa do 21.08.2020 (zverej. od 30.04.2020 do 21.08.2020) (203,3 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa pre prvý stupeň ZŠ, ZŠ Toporec – prihlásiť sa do 21.08.2020 (zverej. od 30.04.2020 do 21.08.2020) (203,0 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie aprobácia MAT - BIO alebo MAT - CHE, ZŠ Šrobárova, Prešov - prihlásiť sa do 1.07.2020 (zverej. od 30.04.2020 do 1.07.2020) (163,0 kB) pdf
Informácia o voľných miestach 2 učiteľov 2. stupňa ZŠ - apr. MAT, ANJ - ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami – žiadosti doručiť do 31. 8. 2020 (zverej. od 16. 4. 2020 do 31. 8. 2020) (855,6 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa MAT, BIO, ZŠ Toporec – od 1. 9. 2020 (zverej. od 8. 10. 2019 do 1. 9. 2020) (203,5 kB) pdf
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Oznámenie pre školy a školské zariadenia - informácie o voľných pracovných miestach zasielajte na zverejnenie na mailovú adresu : oupo-skolstvo@minv.sk