Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. február 2020, pondelok
 

Pracovné príležitosti

Slobodný prístup k informáciám  |  Vedúci zamestnanci  |  Pracovné príležitosti

:


Voľné miesta pedagogických a odborných zamestnancov v Prešovskom kraji
09. 01. 2020

Voľné miesta pedagogických a odborných zamestnancov uvádza škola alebo školské zariadenie v rozsahu podľa § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov.  Za informácie zverejnené na tejto stránke zodpovedajú zamestnávatelia, ktorí informujú o voľnom pracovnom mieste. V prípade...

Výberové konania na voľné štátnozamestnanecké miesta na OÚ Prešov
09. 01. 2020

Výberové konania na voľné štátnozamestnanecké miesta na Okresnom úrade Prešov sú zverejňované na stránke Ministerstva vnútra v časti Pracovné príležitosti

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Informácia o voľnom mieste školského špeciálneho pedagóga a školského psychológa ZŠ s MŠ Rakúsy - prihlásiť sa do 21. 2. 2020 (zverej. od 17. 2. do 21. 2. 2020) (291,4 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste pedagogického asistenta učiteľa v MŠ, ZŠ s MŠ Podolínec – prihlásiť sa do 21. 2. 2020 do 12:00 hod. (zverej. od 17. 2. do 21. 2. 2020) (102,9 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste - školský špeciálny pedagóg v MŠ, ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa - prihlásiť sa do 28. 02. 2020 (zverej. od 14. 02. 2020 do 28. 02. 2020) (206,9 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste - pedagogický asistent učiteľa MŠ, ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa - prihlásiť sa do 28. 02. 2020 (zverej. od 14. 02. 2020 do 28. 02. 2020) (207,4 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste – sociálny pedagóg OZ Tobiáš Prešov - prihlásiť sa do 20. 02. 2020 (zverej. od 14. 02. 2020 do 20. 02. 2020) (172,4 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste - sociálny pedagóg a školský psychológ, SOŠ dopravná Prešov - prihlásiť sa do 21. 02. 2020 (zverej. od 14. 02. 2020 do 21. 02. 2020) (187,5 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa/ky MŠ Jánovce - prihlásiť sa do 9. 03. 2020 do 12:00 hod. (zverej. od 14. 02. 2020 do 9. 03. 2020) (307,7 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa/ky ZŠ Jánovce - prihlásiť sa do 9. 03. 2020 do 12:00 hod. (zverej. od 14. 02. 2020 do 9. 03. 2020) (163,1 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste školského špeciálneho pedagóga Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov - žiadosti doručiť do 25. 2. 2020 (zverej. od 13. 2. do 25. 2. 2020) (236,2 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste školského psychológa Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov - žiadosti doručiť do 25. 2. 2020 (zverej. od 13. 2. do 25. 2. 2020) (236,2 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste pedagogického asistenta Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov - žiadosti doručiť do 25. 2. 2020 (zverej. od 13. 2. do 25. 2. 2020) (235,6 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste školského špeciálneho pedagóga Gymnázium Snina - žiadosti doručiť do 24. 2. 2020 (zverej. od 13. 2. do 24. 2. 2020) (430,3 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste školského psychológa Gymnázium Snina - žiadosti doručiť do 24. 2. 2020 (zverej. od 13. 2. do 24. 2. 2020) (430,7 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa MŠ v Spišskom Štvrtku - žiadosti doručiť do 20. 3. 2020 (zverej. od 12. 2. do 20. 3. 2020) (317,2 kB) pdf
Informácia o 1 voľnom pracovnom mieste - školský špeciálny pedagóg, školský psychológ alebo sociálny pedagóg, MŠ Drienov - prihlásiť sa do 20. 02. 2020 do 15:00 hod. (zverej. od 12. 02. 2020 do 20. 02. 2020) (335,0 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste pedagogického asistenta CZŠ sv. Mikuláša Kendice – žiadosti doručiť do 25. 2. 2020 (zverej. od 10. 2. do 25. 2. 2020) (277,7 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa MŠ Koprivnica – žiadosti doručiť do 24. 2. 2020 do 15:30 hod. (zverej. od 7. 2. do 24. 2. 2020) (728,3 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste vychovávateľa Katolícka SŠ sv. Mikuláša Prešov – žiadosti doručiť do 18. 2. 2020 (zverej. od 5. 2. do 18. 2. 2020) (705,3 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste majstra odbornej výchovy (kuchár, hostinský) - Súkromná SOŠ Mladosť Prešov (zverej. od 3. 2. 2020) (210,6 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa MŠ - ZŠ s MŠ Richvald – žiadosti doručiť do 24. 2. 2020 (zverej. od 31. 1. do 24. 2. 2020) (451,8 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie (apr. BIO-CHE) ZŠ Drienov – žiadosti doručiť do 31.03.2020 (zverej. od 31. 1. do 31. 3. 2020) (244,8 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa MŠ Varhaňovce – žiadosti doručiť do 19. 2. 2020 (zverej. od 22. 1. do 19. 2. 2020) (402,8 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa MAT, BIO, ZŠ Toporec – od 1. 9. 2020, zverej. 8. 10. 2019 (203,5 kB) pdf
Informácia o 2 voľných miestach učiteľov špeciálnej školy ŠZŠ Spišská Belá - (zverej. od 24. 9. 2019 do 28. 2. 2020) (134,9 kB) pdf
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Oznámenie pre školy a školské zariadenia - informácie o voľných pracovných miestach zasielajte na zverejnenie na mailovú adresu : oupo-skolstvo@minv.sk