Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. september 2020, utorok
 

Pracovné príležitosti


:


Žiadne.
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Výberové konanie na miesto riaditeľa ZŠ s MŠ Švábovce – prihlásiť sa do 16. 10. 2020 (zverej. od 24. 9. do 16. 10. 2020) (330,1 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste špeciálneho pedagóga, ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami – prihlásiť sa do 20. 10. 2020 do 15:00 hod (zverej. od 25. 9. do 20. 10. 2020) (214,9 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste špeciálneho pedagóga, SŠ Bardejov – prihlásiť sa do 6. 10. 2020 (zverej. od 25. 9. do 6. 10. 2020) (220,0 kB) pdf
Informácia o 2 voľných miestach asistenta učiteľa, SŠ Bardejov – prihlásiť sa do 6. 10. 2020 (zverej. od 25. 9. do 6. 10. 2020) (219,8 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa ZŠ s MŠ , Tajovského 17, Poprad – prihlásiť sa do 12. 10 2020 (zverej. od 24. 9. do 12. 10. 2020) (74,7 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste pedagogického asistenta, ZŠ Huncovce, nástup 1. 10. 2020 (zverej. od 24. 9. do 1. 10. 2020) (182,0 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste pedagogického asistenta v MŠ, ZŠ s MŠ Haligovce - prihlásiť sa do 30.09.2020 (zverej. od 23.09.2020 do 30.09.2020) (193,6 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa Základnej školy, Školská 255/6, Spišský Štvrtok – prihlásiť sa do 16. 10 2020 (zverej. od 17. 9. do 16. 10. 2020) (323,9 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste špeciálneho pedagóga v MŠ Ihľany – prihlásiť sa do 22. 10. 2020 do 15:00 hod. (zverej. od 17. 9. do 22. 10. 2020) (442,2 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa strednej školy v aprobácii telesná výchova, Odborné učilište internátne, Šrobárova 20, Poprad – nástup 1. 10. 2020 (zverej. od 16. 9. do 30. 9. 2020) (239,2 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa strednej školy v aprobácii špeciálna pedagogika, Odborné učilište internátne, Šrobárova 20, Poprad – nástup 1. 10. 2020 (zverej. od 16. 9. do 30. 9. 2020) (239,2 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa odborných stavebných predmetov , Odborné učilište internátne, Šrobárova 20, Poprad – nástup 1. 10. 2020 (zverej. od 16. 9. do 30. 9. 2020) (239,3 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa odborných predmetov pre drevársky odbor, Odborné učilište internátne, Šrobárova 20, Poprad – nástup 1. 10. 2020 (zverej. od 16. 9. do 30. 9. 2020) (239,3 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste majstra odbornej výchovy spracúvanie dreva , Odborné učilište internátne, Šrobárova 20, Poprad – nástup 1. 10. 2020 (zverej. od 16. 9. do 30. 9. 2020) (239,4 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste majstra odbornej výchovy - murárske práce , Odborné učilište internátne, Šrobárova 20, Poprad – nástup 1. 10. 2020 (zverej. od 16. 9. do 30. 9. 2020) (239,4 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa Špeciálnej základnej školy, Mierová 166/171, Svit – prihlásiť sa do 28. 9. 2020 (zverej. od 16. 9. do 28. 9. 2020) (227,8 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa Spojenej školy internátnej, Levočská 24, Stará Ľubovňa – prihlásiť sa do 28. 9. 2020 (zverej. od 16. 9. do 28. 9. 2020) (216,2 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa Základnej školy s materskou školou v Rokytove – prihlásiť sa do 28. 9. 2020 do 12:00 hod. (zverej. od 10. 9. do 28. 9. 2020) (558,6 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste špeciálneho pedagóga v Základnej škole s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok – prihlásiť sa do 28. 9. 2020 do 12:00 hod. (zverej. od 10. 9. do 28. 9. 2020) (159,4 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste asistenta učiteľa v Materskej škole v Tatranskej Lomnici – nástup 1. 10. 2020 (zverej. od 10. 9. do 28. 9. 2020) (38,5 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste školského špeciálneho pedagóga, ZŠ s MŠ, Stráne pod Tatrami – nástup od 1. 10. 2020 (zverej. od 8. 9. do 30. 9. 2020) (492,1 kB) pdf
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Oznámenie pre školy a školské zariadenia - informácie o voľných pracovných miestach zasielajte na zverejnenie na mailovú adresu : oupo-skolstvo@minv.sk