Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. marec 2020, nedeľa
 

Pracovné príležitosti

Slobodný prístup k informáciám  |  Vedúci zamestnanci  |  Pracovné príležitosti

:


Voľné miesta pedagogických a odborných zamestnancov v Prešovskom kraji
09. 01. 2020

Voľné miesta pedagogických a odborných zamestnancov uvádza škola alebo školské zariadenie v rozsahu podľa § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov.  Za informácie zverejnené na tejto stránke zodpovedajú zamestnávatelia, ktorí informujú o voľnom pracovnom mieste. V prípade...

Výberové konania na voľné štátnozamestnanecké miesta na OÚ Prešov
09. 01. 2020

Výberové konania na voľné štátnozamestnanecké miesta na Okresnom úrade Prešov sú zverejňované na stránke Ministerstva vnútra v časti Pracovné príležitosti

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Informácia o voľnom mieste sociálneho pedagóga SOŠ Stará Ľubovňa – prihlásiť sa do 2. 4. 2020 (zverej. od 16. 3. do 2. 4. 2020) (295,2 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste pedagogického asistenta SOŠ Stará Ľubovňa – prihlásiť sa do 2. 4. 2020 (zverej. od 16. 3. do 2. 4. 2020) (292,1 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa MŠ Štrba – prihlásiť sa do 30. 4. 2020 (zverej. od 12. 3. do 30. 4. 2020) (124,4 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste školského špeciálneho pedagóga SOŠ agropotravinárska a technická Kežmarok - prihlásiť sa do 31. 3. 2020 (zverej. od 9. 3. 2020 do 31. 3. 2020) (202,5 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste školského psychológa SOŠ agropotravinárska a technická Kežmarok - prihlásiť sa do 31. 3. 2020 (zverej. od 9. 3. 2020 do 31. 3. 2020) (201,9 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste pedagogického asistenta SOŠ agropotravinárska a technická Kežmarok – prihlásiť sa do 31. 3. 2020 (zverej. od 9. 3. 2020 do 31. 3. 2020) (201,9 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa/ky ZŠ (2. stupeň) aprobácia Telesná výchova, Informatika ZŠ s MŠ Vyšné Ružbachy – prihlásiť sa do 31. 5. 2020 (zverej. od 2. 3. do 31. 5. 2020) (211,3 kB) pdf
Informácia o voľných pracovných miestach učiteľov pre stredné školy (apr. s INF a CHE) Spojená škola Bardejov – žiadosti doručiť do 31. 5. 2020 ( zverej. od 18. 2. do 31. 5. 2020) (229,7 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste majstra odbornej výchovy (kuchár, hostinský) - Súkromná SOŠ Mladosť Prešov (zverej. od 3. 2. 2020) (210,6 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie (apr. BIO-CHE) ZŠ Drienov – žiadosti doručiť do 31.03.2020 (zverej. od 31. 1. do 31. 3. 2020) (244,8 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa MAT, BIO, ZŠ Toporec – od 1. 9. 2020 (zverej. od 8. 10. 2019 do 1. 9. 2020) (203,5 kB) pdf
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Oznámenie pre školy a školské zariadenia - informácie o voľných pracovných miestach zasielajte na zverejnenie na mailovú adresu : oupo-skolstvo@minv.sk