Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. júl 2020, streda
 

Pracovné príležitosti

Slobodný prístup k informáciám  |  Vedúci zamestnanci  |  Pracovné príležitosti

:


Voľné miesta pedagogických a odborných zamestnancov v Prešovskom kraji
02. 07. 2020

Voľné miesta pedagogických a odborných zamestnancov uvádza škola alebo školské zariadenie v rozsahu podľa § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov.  Za informácie zverejnené na tejto stránke zodpovedajú zamestnávatelia, ktorí informujú o voľnom pracovnom mieste. V prípade...

Výberové konania na voľné štátnozamestnanecké miesta na OÚ Prešov
02. 07. 2020

Výberové konania na voľné štátnozamestnanecké miesta na Okresnom úrade Prešov sú zverejňované na stránke Ministerstva vnútra v časti Pracovné príležitosti

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Výberové konanie na miesto riaditeľa/ky Materskej školy vo Fričovciach – prihlásiť sa do 5. 8. 2020 do 16:00 hod. (zverej. od 14. 7. do 5. 8. 2020) (259,4 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa Základnej školy Varhaňovce – prihlásiť sa do 5. 8. 2020 do 12:00 hod. (zverej. od 14. 7. do 5. 8. 2020) (563,7 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa ZUŠ - hra na zobcovú, altovú a priečnu flautu, ZUŠ v Širokom – prihlásiť sa do 3. 8. 2020 (zverej. od 14. 7. do 3. 8. 2020) (213,8 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa II. stupňa ZŠ s aprobáciou matematika - technická výchova v Základnej škole s materskou školou Fintice – prihlásiť sa do 30. 7. 2020 do 15:00 hod. (zverej. od 14. 7. do 30. 7. 2020) (391,1 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste pedagogického asistenta ZŠ Uzovské Pekľany – prihlásiť sa do 20. 7. 2020 (zverej. od 14. 7. do 20. 7. 2020) (195,0 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa Základnej školy v Uzovciach – prihlásiť sa do 30. 7. 2020 do 12:00 hod. (zverej. od 10. 7. do 30. 7. 2020) (219,3 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste logopéda v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Štefánikova 8, Bardejov – prihlásiť sa do 31. 7. 2020 (zverej. od 10. 7. do 31. 7. 2020) (312,9 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste školského špeciálneho pedagóga v Základnej škole - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok – prihlásiť sa do 31. 7. 2020 do 12:00 hod. (zverej. od 9. 7. do 31. 7. 2020) (312,2 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa s aprobáciou nemecký jazyk samostatne alebo s ľubovoľným predmetom, Gymnázium, Duchnovičova 13, Medzilaborce – prihlásiť sa do 31. 7. 2020 (zverej. od 9. 7. do 31. 7. 2020) (77,2 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste školského psychológa, Gymnázium, Študentská 4, Snina – prihlásiť sa do 31. 7. 2020 (zverej. od 9. 7. do 31. 7. 2020) (432,7 kB) pdf
Informácia o voľných miestach - učiteľ MŠ, učiteľ prvého stupňa ZŠ, pedagogický asistent, ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, Poprad – prihlásiť sa do 20. 7. 2020 (zverej. od 8. 7. do 20. 7. 2020) (124,5 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa všeobecnovzdelávacích predmetov strednej školy – fyzika - Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov – prihlásiť sa do 13. 7. 2020 do 12:00 hod. (zverej. od 8. 7. do 13. 7. 2020) (298,9 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa všeobecnovzdelávacích predmetov strednej školy - matematika - Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov – prihlásiť sa do 13. 7. 2020 do 12:00 hod. (zverej. od 8. 7. do 13. 7. 2020) (298,7 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa SŠ s aprobáciou matematika - fyzika, resp. matematika - informatika, Gymnázium svätého Františka Assiského, Kláštorská 24, Levoča – prihlásiť sa do 17. 7. 2020 (zverej. od 8. 7. do 17. 7. 2020) (319,0 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre úplné stredné odborné vzdelávanie v aprobácii elektrotechnické predmety so zameraním na IT, Stredná odborná škola elektrotechnická, Stropkov – prihlásiť sa do 15. 8. 2020 (zverej. od 8. 7. do 15. 8. 2020) (180,4 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste pedagogického asistenta v Základnej škole s materskou školou Lipovce – prihlásiť sa do 31. 7. 2020 (zverej. od 8. 7. do 31. 7. 2020) (220,7 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste majstra odbornej výchovy pre strojárske odbory, Stredná odborná škola technická, Levočská 40, Stará Ľubovňa – prihlásiť sa do 14. 8. 2020 (zverej. od 8. 7. do 14. 8. 2020) (758,6 kB) pdf
Informácia o voľnom meste učiteľa MŠ Čergovská 14, Prešov – prihlásiť sa do 22. 7. 2020 do 14:00 hod. (zverej. od 8. 7. do 22. 7. 2020) (235,8 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa Základnej školy s materskou školou v Rokytove – prihlásiť sa do 23. 7. 2020 do 12:00 hod. (zverej. od 6. 7. do 23. 7. 2020) (139,1 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa II. stupňa ZŠ - predmet matematika v Základnej škole Okrúhle – prihlásiť sa do 24. 7. 2020 (zverej. od 3. 7. do 24. 7. 2020) (222,3 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa Základnej školy Harhaj – prihlásiť sa do 20. 7. 2020 do 15:00 hod. (zverej. od 2. 7. do 20. 7. 2020) (141,4 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa Centra voľného času Nižný Hrabovec – prihlásiť sa do 3. 8. 2020 do 14:00 hod. (zverej. od 2. 7. do 3. 8. 2020) (175,3 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa Základnej školy s materskou školou v Polome – prihlásiť sa do 20. 7. 2020 (zverej. od 2. 7. do 20. 7. 2020) (782,3 kB) pdf
Informácie o voľných miestach učiteľov v hudobnom odbore hra na gitaru, hra na klavír a korepetítor v ZUŠ, Spojená škola, Letná ulica 3453/34, Poprad – prihlásiť sa do 21. 8. 2020 (zverej. od 2. 7. do 21. 8. 2020) (481,9 kB) pdf
Informácia o výberovom konaní na miesto učiteľa II. stupňa ZŠ a strednej školy v zahraničí v Békešskej Čabe v Maďarsku na školský rok 2020/2021 – prihlásiť sa do 14. 7. 2020 do 23:59 hod. (zverej. od 2. 7. do 14. 7. 2020) (233,2 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa II. stupňa ZŠ s aprobáciou matematika - informatika v Základnej škole, Kukučínova 106, Vranov nad Topľou – prihlásiť sa do 21. 8. 2020 (zverej. od 2. 7. do 21. 8. 2020) (279,6 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa II. stupňa ZŠ s aprobáciou telesná výchova v Základnej škole, Školská 7/6, Toporec – nástup 1. 9. 2020 (zverej. od 2. 7. do 1. 9. 2020) (203,4 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste špeciálneho pedagóga ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja, Haligovce – prihlásiť sa do 17. 8. 2020 (zverej. od 2. 7. do 17. 8. 2020) (321,2 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste majstra odbornej výchovy - spracúvanie dreva v Súkromnej spojenej škole, Biela voda 2, Kežmarok – nástup 15. 9. 2020 (zverej. od 2. 7. do 14. 9. 2020) (128,2 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa Základnej školy Kokošovce – prihlásiť sa do 20. 7. 2020 (zverej. od 30. 6. do 20. 7. 2020) (495,0 kB) pdf
Informácia o voľnom miestepedagogického asistenta, Spojená škola, Budovateľská 1309, Vranov nad Topľou – prihlásiť sa do 24. 7. 2020 (zverej. od 30. 6. do 24. 7. 2020) (154,0 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste školského psychológa, Spojená škola, Budovateľská 1309, Vranov nad Topľou – prihlásiť sa do 24. 7. 2020 (zverej. od 30. 6. do 24. 7. 2020) (154,9 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie v aprobácii TSV - THD, ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, Poprad – prihlásiť sa do 20. 7. 2020 (zverej. od 26. 6. do 20. 7. 2020) (295,6 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa II. stupňa ZŠ s aprobáciou biológia - chémia v Základnej škole Drienov - nástup 1. 9. 2020 (zverej. od 26. 6. do 31. 8. 2020) (239,1 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste majstra odbornej výchovy (čašník, servírka) v Súkromnej spojenej škole, Biela voda 2, Kežmarok – nástup 14. 9. 2020 (zverej. od 25. 6. do 14. 9. 2020) (128,4 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa anglického jazyka, Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej, Prešov – prihlásiť sa do 31. 7. 2020 (zverej. od 22. 6. do 31. 7. 2020) (1,4 MB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa slovenského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka, ZŠ s MŠ Hertník – prihlásiť sa do 31. 7. 2020 (zverej. od 22. 6. do 31. 7. 2020) (133,8 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľky MŠ, ZŠ s MŠ Hermanovce – prihlásiť sa do 31. 7. (1.kolo) a do 20. 8. 2020 (2.kolo) (zverej. od 19. 6. do 20. 8. 2020) (186,5 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste ekonóm/ka - účtovník/čka v Spojenej škole internátnej, Masarykova 20C, Prešov – termín nástupu 1. 8. 2020 (zverej. od 11. 6. do 1. 8. 2020) (285,3 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste majstra odbornej výchovy - zameranie strojárske v Strednej odbornej škole technickej v Prešove – prihlásiť sa do 14. 8. 2020 (zverej. od 10. 6. do 14. 8. 2020) (140,3 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste majstra odbornej výchovy - zameranie elektrotechnické v Strednej odbornej škole technickej v Prešove – prihlásiť sa do 14. 8. 2020 (zverej. od 10. 6. do 14. 8. 2020) (140,3 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste majstra odbornej výchovy - zameranie strojárske SOŠ technická Prešov – prihlásiť sa do 14. 8. 2020 (zverej. od 9. 6. do 14. 8. 2020) (140,4 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste majstra odbornej výchovy - zameranie elektrotechnické SOŠ technická Prešov – prihlásiť sa do 14. 8. 2020 (zverej. od 9. 6. do 14. 8. 2020) (140,4 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste vychovávateľa ZŠ, Sibírska 42, Prešov – prihlásiť sa do 31. 7. 2020 (zverej. od 8. 6. do 31. 7. 2020) (400,0 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa II. st. ZŠ s aprobáciou chémia ZŠ, Sibírska 42, Prešov – prihlásiť sa do 31. 7. 2020 (zverej. od 8. 6. do 31. 7. 2020) (401,8 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste školského špeciálneho pedagóga ZŠ, Sibírska 42, Prešov – prihlásiť sa do 31. 7. 2020 (zverej. od 8. 6. do 31. 7. 2020) (401,8 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste pedagogického asistenta ZŠ, Sibírska 42, Prešov – prihlásiť sa do 31. 7. 2020 (zverej. od 8. 6. do 31. 7. 2020) (401,8 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa pre druhý stupeň ZŠ aprobácia BIO, ZŠ Toporec – prihlásiť sa do 21.08.2020 (zverej. od 30.04.2020 do 21.08.2020) (203,3 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa pre prvý stupeň ZŠ, ZŠ Toporec – prihlásiť sa do 21.08.2020 (zverej. od 30.04.2020 do 21.08.2020) (203,0 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa 2. stupňa ZŠ - apr. ANJ - ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami – žiadosti doručiť do 31. 8. 2020 (zverej. od 16. 4. 2020 do 31. 8. 2020) (424,2 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa MAT, BIO, ZŠ Toporec – od 1. 9. 2020 (zverej. od 8. 10. 2019 do 1. 9. 2020) (203,5 kB) pdf
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Oznámenie pre školy a školské zariadenia - informácie o voľných pracovných miestach zasielajte na zverejnenie na mailovú adresu : oupo-skolstvo@minv.sk