Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. december 2019, piatok
 

Pracoviská

Okresný úrad Levice

Ľ. Štúra 53

93403 Levice

 

e-mail: podatelna.lv@minv.sk

 

Telefón   036/6357 700              

 

Fax   036/6357 701

 

 

Pracovisko Šahy Okresného úradu Levice

Hlavné námestie 1

93601 Šahy

 

e-mail:  spsahy.lv@minv.sk

 

Telefón

   036/7411050

    

Fax   036/7411050

 

 

Pracovisko Želiezovce Okresného úradu Levice

SNP 2

93701 Želiezovce

 

e-mail:  spzeliezovce.lv@minv.sk

 

Telefón   036/7711268

 

Fax      -----

 

Sídlo Odboru starostlivocti o životné prostredie Okresného úradu Levice

Dopravná 14

934 03 Levice

 

e-mail: oszp.lv@minv.sk

 

Telefón 036/6355911
 
Fax 036/6355922
 
 

Sídlo Odboru pozemkového a lesného Okresného úradu Levice

Dopravná 14

934 03 Levice


e-mail: opl.lv@minv.sk

 

Telefón  036/6357011 - pozemkový, 036/6357062 - lesný
 
Fax
  036/6305241 - pozemkový, 036/6305242 - lesný

 

 

Sídlo Katastrálneho odboru Okresného úradu Levice

Terézie Vansovej 4

934 03 Levice


e-mail: ok.lv@minv.sk

 

Telefón 036/2819461