Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. apríl 2020, štvrtok
 

Pracoviská

Okresný úrad SKALICA

Štefániková 2157/20    

909 01  Skalica

 

Detašované pracovisko OÚ Senica

Odbor živnostenského podnikania

Pracovisko Skalica:

Námestie slobody 15

909 01  S K A L I C A 

 

Ing.Tatiana Jendrušová

Nám. Slobody 15 Skalica
Telefón 034 690 8113

 Mgr. Jana Nemečkayová

 Nám. Slobody 15 Skalica
Telefón 034 664 5580

 

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Pracovisko Skalica:

Námestie slobody 15

909 01  S K A L I C A 

Ing. Renáta Ovečková              

Nám. Slobody 15 Skalica
Telefón 034 664 4469

Bc. Ľuboš Fondrk

Nám. Slobody 15 Skalica
Telefón 034 690 8119