Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. júl 2020, utorok
 

Pracoviská

Okresný úrad Senica pracoviská:

Senica, Vajanského 17/1

( prednosta OÚ, organizačný odbor, odbor všeobecnej vnútornej správy, odbor živnostenského podnikania

odbor krízového riadenia,odbor starostlivosti o životné prostredie,odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií) 

Senica, Hollého 750 (lesný a pozemkový odbor)

Senica, Hollého 1596/18A   (katastrálny odbor)

Detašované pracovisko Skalica

Skalica, Námestie Slobody 15  ( odbor všeobecnej vnútornej správy, odbor živnostenského podnikania)