Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

Pracoviská

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
 
organizačný odbor
odbor všeobecnej vnútornej správy
odbor živnostenského podnikania
odbor  cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
odbor krízového riadenia 
 
 Námestie osloboditeľov č.1
 031 41 Liptovský Mikuláš   
 
 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
katastrálny odbor
Kollárová 3
031 01 Liptovský Mikuláš 
 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
odbor starostlivosti o životné prostredie
Vrbická 1993
03101 Liptovský Mikuláš   
 
 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
pozemkový a lesný odbor
Kollárová 2
031 01 Liptovský Mikuláš