Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. marec 2020, nedeľa
 

pracovisko Archív Čadca

O nás:

V archíve sú uložené archívne dokumenty subjektov s okresnou a nižšou pôsobnosťou. Podľa súčasného územného členenia archív spravuje dokumenty z okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto.

PRÍSTUP K DOKUMENTOM:

Archív má študovňu s kapacitou 4 miest, na štúdium je potrebné vopred sa ohlásiť -telefonicky, mailom alebo osobne. Využívanie archívnych dokumentov na bádateľské i správne účely sa riadi príslušnými právnymi predpismi /napr. zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach, v znení neskorších zmien, zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien/

 

Dôležité odkazy

 

  • Správy o činnosti Štátneho archívu v Bytči pobočky v Čadci

Informatívny sprievodca

 

    • Služby pre verejnosť: pondelok až štvrtok 8,00 - 15,30 hod.

 

Dôležité oznamy

 

Upozornenie

 

V súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie na Slovensku a z dôvodu predchádzania šírenia prenosného ochorenia COVID-19 budú bádateľne štátnych archívov v termíne od 16. do 27. marca 2020 dočasne zatvorené. Prevádzka štátnych archívov na úseku podávania žiadostí a poskytovania informácií bude fungovať v obmedzenom režime. Z dôvodu obmedzenia priameho kontaktu na minimum, žiadame verejnosť, aby pri podávaní žiadostí preferovala elektronickú komunikáciu prostredníctvom e-mailov: archiv.za.ca@minv.sk alebo žiadala o informácie telefonicky. Telefonické kontakty, ako aj ďalšie informácie, sú uvedené na webovej stránke Ministerstva vnútra SR (http://www.minv.sk/?archivy a http://www.minv.sk/?statne-archivy).

 

V nevyhnutnom prípade, ak bude potrebný vstup do objektu štátneho archívu kontaktujte nás na tel. č. 041/ 4334119.