Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. január 2021, piatok
 

pracovisko Archív Čadca

O nás:

V archíve sú uložené archívne dokumenty subjektov s okresnou a nižšou pôsobnosťou. Podľa súčasného územného členenia archív spravuje dokumenty z okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto.

PRÍSTUP K DOKUMENTOM:

Archív má študovňu s kapacitou 4 miest, na štúdium je potrebné vopred sa ohlásiť -telefonicky, mailom alebo osobne. Využívanie archívnych dokumentov na bádateľské i správne účely sa riadi príslušnými právnymi predpismi /napr. zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach, v znení neskorších zmien, zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien/

 

Dôležité odkazy

 

  • Správy o činnosti Štátneho archívu v Bytči pobočky v Čadci

Informatívny sprievodca

  • Služby pre verejnosť
  • pondelok až štvrtok 8,00 - 15,30 hod.
  • Bádateľňa archívu:
  • je do 24.01.2021 zatvorená.

 

 

 

Dôležité oznamy

V súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. 12. 2020 oznamujeme, že bádateľňa pracoviska Archív Čadca  bude pre verejnosť
zatvorená do 24. januára 2021.

OPATRENIA PLATNÉ OD 03.11.2020

 Z dôvodu obmedzenia priameho kontaktu na minimum, žiadame verejnosť, aby pri podávaní žiadostí preferovala elektronickú komunikáciu prostredníctvom e-mailov: archiv.za.ca@minv.sk alebo žiadala o informácie telefonicky č.: 041/4334119. Ďalšie informácie, sú uvedené na webovej stránke Ministerstva vnútra SR (http://www.minv.sk/?statne-archivy)