Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. január 2021, piatok
 

Pracovisko Archív Kremnica

O nás:

Štátny archív v Banskej Bystrici, pracovisko Kremnica uchováva písomnosti orgánov a organizácii v rámci svojej pôsobnosti z územia dvoch okresov – Žiar nad Hronom a Žarnovica.
Písomnosti sú v chronologickom slede uložené od roku 1254 v odpisoch a od roku 1260 v origináli až po súčasnosť. Celkove je tu dosiaľ uložených 525 fondov.

PRÍSTUP K DOKUMENTOM:

Prístup k archívnym dokumentom sa uskutočňuje v zmysle § 12 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Štátny archív poskytuje správne informácie vo forme potvrdení, výpisov a odpisov. Zároveň archív umožňuje štúdium a verejné vystavovanie archívnych dokumentov. Žiadateľ uhrádza správne poplatky v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a usmernení Ministerstva vnútra SR, Sekcie verejnej správy, odboru archívov a registratúr.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Oznamujeme verejnosti, že bádateľne Štátneho archívu v Banskej Bystrici a jeho pracovísk budú v dňoch 21. 12. 2020 - 24. 01. 2021 z prevádzkových príčin ZATVORENÉ.

 

e-mail: archiv.bb.kr@minv.sk

telefón: 045/674 25 08