Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

Pracovisko Archív Lučenec

O nás:

V roku 1997 bol archív presťahovaný do novej účelovej budovy ležiacej v historickom jadre mesta do blízkosti ďalších kultúrnych objektov a inštitúcií. Zrekonštruovaný pôvodne meštiansky dom aj s prístavbou je jednoposchodový. V prízemnej časti je umiestnený archívny depot s mobilným regálovým systémom. Administratívna časť budovy sa nachádza na prvom poschodí, kde je umiestnená aj bádateľňa s rozsiahlou odbornou knižnicou a priestory pre verejnosť a kancelárie.

PRÍSTUP K DOKUMENTOM:

Archív je prístupný pre verejnosť počas stránkových dní a je možné v ňom študovať archívne dokumenty, získať správne informácie z archívnych fondov, k dispozícii je knižnica so 4000 zväzkami odbornej, právnickej, historickej a regionálnej literatúry.
Prístup k archívnym dokumentom upravuje zákon NR SR č. 395/2002 Z.z, o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov a Bádateľský poriadok archívu.
Kapacita bádateľne je 10 bádateľských miest. Je vybavená televízorom, videoprehrávačom, diaprojektorom a čítacím dokumátorom. Pri orientovaní sa v archívnych dokumentoch bádateľom pomáha sprievodca po archívnych fondoch a zbierkach, katalógy a inventáre k jednotlivým fondom a zbierkam v počte 125.

 

Dôležité odkazy

 
 

Služby pre verejnosť:

Pondelok až štvrtok: 8.00 – 15.00 hod.

Piatok:  nestránkový deň

 

Dôležité oznamy

Oznamujeme verejnosti, že bádateľne Štátneho archívu v Banskej Bystrici a jeho pracovísk budú v dňoch 21. 12. 2020 - 24. 01. 2021 z prevádzkových príčin ZATVORENÉ.

 

e-mail: archiv.bb.lc@minv.sk

telefón: 047/433 38 03, 047/451 29 72