Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. august 2020, štvrtok
 

Pracovisko Archív Skalica

Aktuality:

Oznamujeme verejnosti, že od 01. júna 2020 je podateľňa archívu otvorená
v pondelok až štvrtok v čase od 8.00 do 15.30 hod.

 

  • Od 01. júna 2020 je umožnené štúdium v bádateľni pondelok až štvrtok v čase od 8.00 do 15.00 hod., s vyhradenou prestávkou od 11.00 do 12.00 hod. na vetranie a priebežnú dezinfekciu priestorov bádateľne. Počas prestávky je potrebné opustiť priestory archívu.
  • Každý bádateľ je povinný sa na štúdium vopred objednať, dohodnúť si konkrétny termín, zmenu je potrebné ohlásiť aspoň 24 hod. vopred.
  • Počet bádateľov v bádateľni archívu sa obmedzuje na jedného.
  • Vstup bádateľa do archívu a pobyt v bádateľni archívu je možný len s vlastnými ochrannými prostriedkami – rúško a rukavice, a to po celú dobu štúdia.
  • Každý bádateľ je povinný používať v bádateľni vlastné písacie potreby (pero, ceruzy).
  • Archív si vyhradzuje právo neumožniť alebo zrušiť vstup osobám, ktoré nebudú akýmkoľvek spôsobom dodržiavať alebo budú porušovať niektoré z vyššie uvedených nariadení.

 

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu vyhlásenú v Slovenskej republike žiadame verejnosť naďalej
k obmedzeniu priameho kontaktu na minimum, pri podávaní žiadostí preferujte elektronickú komunikáciu prostredníctvom e-mailov archiv.tt.si@minv.sk 
alebo žiadajte o informácie telefonicky na 034/66 00 524, 0907 702 069. 

[Uskutočnené podujatia]

O nás:

Administratívna časť a časť depozitov archívu sídli na prvom poschodí vo Františkánskom kláštore v Skalici a časť depozitov je v bývalej administratívnej budove podniku ZVL Skalica cca 1 km od administratívnej časti.

[Viac o nás]

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy