Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. január 2021, piatok
 

Pracovisko Archív Zvolen

O nás:

Počiatky zvolenského archívu siahajú do roku 1954, keď časť archívneho materiálu bola uložená v troch miestnostiach Zvolenského zámku a písomnosti vzniknuté v priebehu stáročí z činnosti mestskej samosprávy vo Zvolene sa nachádzali v priestoroch bývalej radnice.
Po územnej reorganizácii v roku 1960 boli zlúčené okresné archívy vo Zvolene a v Krupine a sídlom Štátneho okresného archívu vo Zvolene sa stal kaštieľ v Ostrej Lúke.
Po roku 2000 bol archív presťahovaný do budovy bývalej práčovne vo Zvolene na sídlisku Podborová, ktorú do roku 1990 využívali vojaci Sovietskej armády.
Po úplnej rekonštrukcii objektu , ktorá bola ukončená v roku 2005, v súčasnosti už archív pôsobí v neporovnateľne lepších podmienkach.
V zmysle zákona č.395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach od 1.januára 2003 sa zvolenský archív stal pobočkou Štátneho archívu v Banskej Bystrici. Preberá, eviduje, spracúva, sprístupňuje, uchováva, ochraňuje a umožňuje využívanie archívnych dokumentov širokému okruhu záujemcov. Okrem toho archív vykonáva kontrolu predarchívnej starostlivosti u pôvodcov registratúry na území okresov Zvolen, Detva a Krupina.
Medzi najvýznamnejšie a bádateľsky najvyužívanejšie dokumenty patria hlavne fondy štátnej správy a miestnej samosprávy - okresné úrady, notárske úrady, národné výbory, okresné súdy a prokuratúry, fondy miest a mestečiek, základných a stredných škôl.
Časové rozpätie archívnych fondov uložených v Štátnom archíve vo Zvolene predstavuje obdobie od 13.storočia do 20.storočia.

PRÍSTUP K DOKUMENTOM :

Archív umožňuje záujemcom prístup k archívnym dokumentom formou štúdia, verejným vystavovaním archívnych dokumentov alebo poskytovaním správnych informácií v podobe výpisov, odpisov, potvrdení, a kópií. Štúdium archívnych dokumentov prebieha v študovni, kde pracovník archívu poskytne záujemcovi, bádateľovi žiadaný archívny materiál. Za vydávanie správnych informácií sa vyberajú správne poplatky podľa osobitného predpisu. 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Oznamujeme verejnosti, že bádateľne Štátneho archívu v Banskej Bystrici a jeho pracovísk budú v dňoch 21. 12. 2020 - 24. 01. 2021 z prevádzkových príčin ZATVORENÉ.

 

e-mail: archiv.bb.zv@minv.sk

telefón: 045/540 21 33