Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. september 2021, štvrtok
 

Pracovné príležitosti

Voľné pracovné miesta v školstve v Bratislavskom kraji (XLSX, 17 kB)  (stav k 16.07.2021)

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v § 84 ukladá škole alebo školskému zariadeniu príp. zriaďovateľovi ako zamestnávateľovi povinnosť zverejňovať informácie o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov na webovom sídle školy, webovom sídle zriaďovateľa školy (ak ho má zriadené), a následne odoslať túto informáciu príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na zverejnenie na jeho webovom sídle.

Zamestnávatelia (školy a školské zariadenia so sídlom v Bratislavskom kraji, zriaďovatelia škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity) môžu informácie o voľnom pracovnom mieste zasielať mailom na adresu TA.13G4@S1F3SAFT.ST3YR@ v nasledovnej štruktúre:

  • Názov školy alebo školského zariadenia
  • Adresa sídla školy alebo školského zariadenia
  • Kontakty na zodpovednú osobu
  • Voľná pracovná pozícia
  • Kvalifikačné predpoklady
  • Predpokladaný dátum prijatia

V prípade záujmu zamestnávateľa zverejňujeme aj informácie o voľných pracovných miestach ostatných (tzv. prevádzkových) zamestnancov.

 

Výberové konania

Oznámenia o vyhlásení výberového konania na obsadenie miest riaditeľov škôl a školských zariadení zverejňujeme na základe požiadavky zriaďovateľov škôl a školských zariadení. Vyhlásenie výberového konania je potrebné zasielať mailom na adresu TA.13G4@S1F3SAFT.ST3YR@ vo formáte Adobe Reader (*.pdf) alebo MS Office Word (*.doc, *.docx).